Kamil Baran

Prezes

kamil.baran@elsa.org.pl
+48 604 059 263

Magdalena Wiszniewska

Sekretarz Generalny

Patrycja Turowska

Skarbnik

Weronika Wiśniewska

Wiceprezes ds. Działalności Naukowej

Hubert Smoliński

Wiceprezes ds. Seminariów i Konferencji

Anna Gołdyńska

Wiceprezes ds. Marketingu

Katarzyna Krzyżak

Dyrektor ds. Zasobów Ludzkich

katarzyna.krzyzak@elsa.org.pl

+48 888 067 700

Aleksander Jarymowicz

Dyrektor ds. Zasobów Ludzkich

aleksander.jarymowicz@elsa.org.pl

+48 508 859 166

Angelika Zarzycka

Dyrektor ds. Public Relations

angelika.zarzycka@elsa.org.pl

+48 783 798 241

Paweł Rębacz

Dyrektor ds. IT

pawel.rebacz@elsa.org.pl

+48 784 477 489

Tomasz Bilski

Dyrektor ds. IT

tomasz.bilski@elsa.org.pl

+48 663 520 387

Hubert Kocur

Dyrektor ds. Promocji i Produkcji

hubert.kocur@elsa.org.pl

Joanna Kaleta

Dyrektor ds. Kontaktów Międzynarodowych

joanna.kaleta@elsa.org.pl

+48 506 205 874

Rafał Sejlis

Dyrektor ds. Programu Praw Człowieka

rafal.sejlis@elsa.org.pl

+48 693 164 820

Cezary Klepacki

Dyrektor ds. Publikacji Naukowych

cezary.klepacki@elsa.org.pl

+48 500 706 473

Mateusz Lipin

Dyrektor ds. Komitetu Prawnego

mateusz.lipin@elsa.org.pl

+48 504 940 780

Alicja Łopacińska

Dyrektor ds. Ochrony Danych Osobowych

alicja.lopacinska@elsa.org.pl

+48 794 249 191

Mateusz Zając

Dyrektor ds. Grantów

mateusz.zajac@elsa.org.pl

+48 785 947 684

Łukasz Walus

Dyrektor ds. Programu Praktyk Krajowych

lukasz.walus@elsa.org.pl

+48 795 319 242

Jakub Czyżewski

Dyrektor ds. Promocji Praktyk Krajowych

jakub.czyzewski@elsa.org.pl

+48 660 199 854

Michał Przychodzki

Dyrektor ds. Rozwoju Naukowego

michal.przychodzki@elsa.org.pl

+48 512 457 144

Karol Żołyniak

Dyrektor ds. Programu Prawo i Medycyna

karol.zolyniak@elsa.org.pl

+48 665 714 932

Katrin Klausa

Dyrektor ds. IFP

katrin.klausa@elsa.org.pl

+48 734 179 343

Oliwia Balicka

Dyrektor ds. Kontaktów Zewnętrznych

oliwia.balicka@elsa.org.pl

+48 668 821 904

Adres do korespondencji:

Europejskie Stowarzyszenie Studentów Prawa ELSA Poland,

ul. Krakowskie Przedmieścia 26/28,

00-927 Warszawa

NIP: 525-15-69-160