Delegacje

Współpraca z instytucjami międzynarodowymi daje członkom ELSA doskonałą możliwość uczestnictwa w sesjach międzynarodowych organizacji i uzyskania szczególnych praktycznych doświadczeń. Każdy ELSowicz ma wyjątkową możliwość ubiegania się by być przedstawicielem Międzynarodowej Delegacji ELSA.

Osoby, które biorą udział w Delegacji muszą spełniać szczegółowe wymagania. Uczestnik musi być członkiem ELSA lub ELS (stowarzyszenie seniorów-alumnów ELSA). Powinna to być osoba, która posiada bardzo szeroką wiedzę o ELSA i aktywnie działa w Stowarzyszeniu poprzez organizowanie i udział w licznych projektach. Bardzo ważnym kryterium jest posiadanie naukowych kompetencji na polu prawnym związanym z pracą instytucji i tematem wydarzenia. Szczegółowe wymagania są ujmowane w dokumentach zawierających wskazówki, którymi Zarząd Międzynarodowy będzie się posługiwał przy wyborze.

ELSA International spośród wielu wydarzeń dokonuje wyboru odpowiednich spotkań i sesji. Po dokonaniu selekcji przygotowywana jest informacja zapowiadająca delegacje, zawierająca jasny opis wydarzenia, praktyczne informacje, generalne omówienie zadań dla reprezentantów oraz wymagania dla uczestników poszczególnych wydarzeń. Na każdą z delegacji przygotowywany jest osobny formularz aplikacyjny. Tak przygotowane materiały są wysyłane za pośrednictwem międzynarodowych list dyskusyjnych oraz udostępniane w aktualnościach na stronie internetowej elsa.org.

Szczególny obowiązek promocji tej formy aktywności przypada Wiceprezesom ds. Seminariów i Konferencji krajów będących członkami ELSA. Na wysyłanie aplikacji chętni mają ściśle określony termin. Po zebraniu zgłoszeń Zarząd Międzynarodowy podejmuje decyzję o wyborze odpowiednich kandydatów. Spośród delegatów wybierany jest przewodniczący (Head of Delegation). Po sesji przygotowywany jest raport z Delegacji, a następnie publikowany. Nad przebiegiem całego procesu czuwa Zarząd Międzynarodowy.

Możliwość zgłoszenia się do udziału w Delegacjach pojawia się kilka razy w roku. Aplikując, należy podać dane osobowe, staż w ELSA, znajomość języków obcych, aktywność w ELSA oraz załączyć list motywacyjny uzasadniający chęć uczestnictwa w wydarzeniu. Procedura trwa około jednego miesiąca.