EMC2 czyli ELSA Moot Court Competition on WTO Law

1381663_444262625694011_1941370623_n

Jest to największy i najbardziej prestiżowy konkurs organizowany przez naszą sieć.

EMC2 polega na przeprowadzeniu symulacji rozprawy według systemu rozstrzygania sporów Światowej Organizacji Handlu.

W rolę pełnomocników wcielają się studenci uczelni z całego świata. Pracujący dla WTO prawnicy i pracownicy jej Centrum Rozwiązywania Sporów przygotowują fikcyjny kazus, a rolą drużyn startujących w EMC2 jest zredagowanie na jego podstawie pism procesowych dla skarżącego i pozwanego. Po wstępnym etapie pisemnym, na którym oceniane są pisma drużyn, zespoły mają możliwość zaprezentowania swoich wystąpień dla obu stron postępowania przed panelami sędziowskimi, które składają się z profesjonalistów zatrudnionych w WTO i ekspertów prawa handlowego oraz międzynarodowego.

Taka struktura konkursu, sprawdzająca zarówno umiejętność pisania, jak i zdolności oratorskie oraz argumentacyjne uczestników, pozwala wszechstronnie przetestować ich kompetencje jako przyszłych pełnomocników. Konkurs obejmuje swoim zasięgiem cały świat, a jego finał, który odbywa się w Genewie w siedzibie WTO, gromadzi dwadzieścia drużyn złożonych z najlepszych młodych adeptów prawa ze wszystkich zakątków globu.

W 2014 r. jedna z dwóch europejskich Rund Regionalnych odbyła się w Warszawie.

Więcej informacji na stronie www.elsamootcourt.org