Runda Narodowa
European Human Rights Moot Court Competition

ERMCC
The European Human Rights Moot Court Competition to konkurs organizowany przez ELSA przy współpracy z Radą Europy. Jest to symulacja postępowania przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka w Strasburgu odnośnie naruszeń Europejskiej konwencji praw człowieka.
Zadaniem zespołów (2-4 osobowych) biorących udział w Moot Courcie jest zbadanie fikcyjnego kazusu i stworzenie pism dla obu stron postępowania. Na postawie przygotowanych pism, 20 najlepszych drużyn kwalifikuje się do Wielkiego Finału w Strasburgu. Nagrodą dla zwycięskiej drużyny w konkursie jest miesięczny staż w Europejskim Trybunale Praw Człowieka w Strasburgu.
HRMCC to jedyny europejski Moot Court dotyczący praw człowieka, który organizowany jest po angielsku. Udział w nim, nie tylko pozwala sprawdzić stan umiejętności językowych, lecz również poszerzyć wiedzę na temat praw człowieka.

 

Runda Narodowa organizowana w Warszawie ma na celu stworzenie możliwości dla drużyn z Polski do sprawdzenia swoich umiejętności oratorskich i lepszego przygotowania do Europejskiego Finału oraz szansa dla tych, którzy się do niego nie dostaną na wzięcie udziału w etapie ustnym. Nowością od roku 2016 jest fakt, że w European Human Rights Moot Court Competition jak i w samej Rundzie Narodowej udział mogą wziąć więcej niż jedna drużyna reprezentująca ten sam uniwersytet. Drużyny reprezentować będą obie strony sporu przed Panelem Sędziowskim składającym się z polskich ekspertów w zakresie praw człowieka. Całe wydarzenie odbywać się będzie w języku angielskim. Dla zwycięzców Rundy Narodowej obok nagród pieniężnych, w przypadku zakwalifikowania się do Wielkiego Finału w Strasburgu przewidziane jest pokrycie kosztów rejestracyjnych w wysokości 250 euro za uczestnika.

 

Termin zapisów upływa 6 listopada (kliknij, aby otworzyć formularz zapisów), na złożenie obu pism uczestnicy mają czas do 15 listopada.

Program: otwórz tutaj

Partner konkursu: 

council