Ogólnopolski Konkurs na Glosę

OKnG

Ogólnopolski Konkurs na Glosę do Orzeczenia Sądu Najwyższego, Trybunału Konstytucyjnego oraz Naczelnego Sądu Administracyjnego stawia przed uczestnikami zadanie napisania glosy do jednego z zaproponowanych orzeczeń. Konkurs jest skierowany do studentów studiów pierwszego stopnia, drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich wydziałów prawa i administracji wyższych uczelni publicznych i niepublicznych w Polsce.

Rywalizacja składa się z polegają na napisaniu glosy do jednego orzeczeń z zakresu prawa cywilnego, administracyjnego, konstytucyjnego, karnego lub finansowego.Do następnego etapu Konkursu przechodzą autorzy pięciu najlepszych prac (po jednej z każdej dziedziny). W drugim etapie rywalizacji, będącym jednocześnie jej finałem, jury spośród finalistów wybiera autora najlepszej glosy.

Celem Konkursu na Glosę jest zachęcanie studentów
 do podejmowania prób samodzielnej analizy badawczej wyroków wraz z ich uzasadnieniami, a także rozwinięcie sztuki argumentacji i obrony własnego stanowiska. Napisanie naukowego komentarza do orzeczenia sądowego stwarza również doskonałą okazję do poszerzenia wiedzy z wybranej dziedziny prawa.

Termin nadsyłania glos to styczeń, natomiast uroczysta Gala Finałowa odbywa się w marcu.

Więcej informacji na stronie glosa.elsa.org.pl.