Praktyki

Organizowanie przez ELSA praktyki to jedna z działalności, którą zajmują się członkowie stowarzyszenia. Głównym celem jest pozyskiwanie praktyk dla studentów prawa oraz koordynowaniem międzynarodowej wymiany praktyk.

Nawiązujemy kontakt z przyszłymi praktykodawcami, negocjujemy warunki współpracy oraz poszukujemy chętnych do zdobycia doświadczenia w zawodzie. Dzięki nam co roku dziesiątki studentów stawiają pierwsze kroki w kancelariach prawniczych, działach prawnych firm różnych sektorów gospodarki, bankach oraz instytucjach rządowych.

Wielu spośród nich, po ukończeniu praktyk, otrzymuje propozycje stałej pracy. 

Większa ilość informacji jest dostępna w zakładkach.