Dla pracodawcy

ELSA Poland zaprasza pracodawcę do współpracy i dołącza formularz STEP Traineeship Specification Form, który to pracodawca wypełnia w języku angielskim zgadzając się na przystąpienie do Międzynarodowego Programu Wymiany Praktyk Studenckich STEP.

W formularzu tym pracodawca określa wymagania względem praktykanta, którego chce przyjąć na praktykę, ustala m.in.:

 • znajomość poszczególnych dziedzin i systemów prawa,
 • wymagany stopień zaawansowania preferowanego języka obcego,
 • dodatkowe umiejętności,
 • miejsce i czas trwania praktyki (minimalny czas trwania praktyki wynosi 2 tygodnie, maksymalny – 2 lata; to pracodawca określa czas odbywania praktyki, który najbardziej mu odpowiada – z reguły jest to okres od 1 do 3 miesięcy),
 • termin, w jakim możliwe będzie odbycie praktyki,
 • zakres obowiązków praktykanta.

 

Korzyści dla pracodawcy

 • praktykant wykonuje standardowe obowiązki pracownika za niższe wynagrodzenie,
 • ostateczny wybór osoby praktykanta należy do pracodawcy,
 • pracodawca określa wymagania wobec praktykanta,
 • długość i termin praktyki są określane są przez pracodawcę,
 • pracodawca jest promowany w całej Europie za pośrednictwem portalu STEP (www.step.elsa.org) docierającego do ponad 30 000 osób w Europie; w opisie Państwa praktyki znajdzie się także logo instytucji i informacja o pracodawcy.

 

Obowiązkami ELSA jest promocja praktyki u pracodawcy oraz przeprowadzenie rekrutacji dla pracodawcy, natomiast zadaniami pracodawcy byłby wybór praktykanta i przyjęcie zainteresowanego studenta na praktykę na podstawie wcześniejszych uzgodnień dokonanych między ELSA a pracodawcą.

Dzięki współpracy z przedstawicielami polskiego środowiska prawniczego możemy sprawić, by praktyki STEP były szczególnie interesujące dla zagranicznych studentów. Wzajemną współpracę rozumiemy jako partnerskie relacje oraz korzyści odniesione przez obie strony.

Zachęcamy do zapoznania się z ofertą Międzynarodowego Programu Wymiany Praktyk Studenckich STEP!