Przegląd Prawniczy

pp

Przegląd Prawniczy Europejskiego Stowarzyszenia Studentów Prawa ELSA Poland to recenzowane czasopismo naukowe ukazujące się nieprzerwanie od 2013 r.

Dzięki zaangażowaniu 16 ośrodków akademickich w nabór artykułów, do Przeglądu trafiają najlepsze prace studentów i doktorantów Wydziałów Prawa i Administracji. Papierowe wydania Przeglądu dostępne są m.in. w bibliotekach jako egzemplarze obowiązkowe oraz w czytelniach prawniczych.

 

Do pobrania

 

 

Rada Naukowa:

 

prof. zw. dr hab. Sławomira Wronkowska-Jaśkiewicz

prof. zw. dr hab. Tadeusz Ereciński

prof. zw. dr hab. Roman Hauser

prof. zw. dr hab. Jerzy Małecki

prof. zw. dr hab. Adam Olejniczak

prof. zw. dr hab. Jerzy Poczobut

prof. UW dr hab. Aleksandra Wiktorowska

prof. US dr hab. Zbigniew Kuniewicz

 

Redakcja:

 

Łukasz Strumian – redaktor naczelny

Alicja Okrucińska – z-ca redaktora naczelnego

 

Adres redakcji:

 

Al. Stanów Zjednoczonych 72 m.30
04-036 Warszawa

Kontakt: lukasz.strumian@elsa.org.pl
Wydawca:

Europejskie Stowarzyszenie Studentów Prawa ELSA Poland

Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa

www.elsa.org.pl

 

Procedura recenzowania i lista recenzentów:

 

Zasady recenzowania w Przeglądzie Prawniczym ELSA Poland

Lista recenzentów – 2014 r.
Lista recenzentów – 2015 r.
Lista recenzentów – 2016 r.
Lista recenzentów – 2017 r.

Wzór oświadczenia – brak konfliktu interesów

 

Dla autorów:

 

Prawa autorskie i licencja

Oświadczenie autora – zapora ghostwriting

Regulamin Konkursu na Artykuł do Przeglądu Prawniczego Europejskiego Stowarzyszenia Studentów Prawa ELSA Poland