Study Visit

Study Visit to wymiany pomiędzy grupami lokalnymi ELSA. Wymiany mogą być jednostronne, dwustronne i wielostronne. Celem wizyt studyjnych jest tak samo jak wypadku letnich szkół prawa, kształtowanie wśród młodych ludzi światopoglądu otwartego na współpracę międzynarodową oraz otwarcie na różnorodność kulturową. Swoistym rodzajem wymian studyjnych są wymiany instytucjonalne, które mają na celu wizytę w zagranicznych instytucjach publicznych oraz organizacjach pozarządowych.

Institutional Visit to wyjazdy do instytucji rządowych i pozarządowych, organów administracji publicznej, instytucji prywatnych, uczelni lub innych instytucji zajmujących się szkolnictwem wyższym. Institutional Visit mogą być wyjazdami do jednej instytucji, jak również do kilku instytucji, które znajdują się w różnych państwach.