Szkoły Prawa

Głównym celem letnich szkół prawa jest kształtowanie w śród młodych ludzi światopoglądów otwartych na współpracę międzynarodową. Minimalny czas trwania tego typu wydarzeń wynosi co najmniej jeden tydzień i są projektami o zasięgu międzynarodowym.

Nad najwyższą wartością merytoryczną letnich szkół prawa pieczę sprawują patroni merytoryczni. Uczestnicy każdego dnia wysłuchują wykładów na określony temat, a potem biorą udział w warsztatach, panelach dyskusyjnych, szkoleniach, które pozwalają w pełni zgłębić obrane zagadnienie.

W trakcie tego typu zjazdów studenci z różnych państw mają okazję poznać nie tylko siebie, ale i kulturę kraju w którym odbywa się projekt.

W 2014 r. pierwsza polska letnia szkoła prawa odbyła się w Poznaniu, a jej głównym tematem była ochrona własności intelektualnej  – Intellectual Property Law – European Unitary Patent. Dzięki pracy członków Stowarzyszenia, w 2016 roku, projekt gości już w trzech Polskich miastach: Poznaniu (zeszłoroczna edycja dotyczyła Fashion and New Media Law, tegoroczna: IT&IP Law), Krakowie (International Tax Law)  i Łodzi (Film Law).