ELSA Day

ELSA Day

ELSA Day to projekt, podczas którego całe Stowarzyszenie pracuje razem, aby stworzyć unikalne forum, gdzie prowadzi się dyskusje nad standardami ochrony i implementacją Praw Człowieka. Odzwierciedla ono wizję ELSA oraz slogan towarzyszący temu wyjątkowemu dniu: „all different, all together”. Celem ELSA Day jest wspólna demonstracja poświęcenia dla Praw Człowieka poprzez edukację prawną oraz zachęcanie studentów i młodych prawników do działania na rzecz społeczeństwa. Wpisuje się w pełni w wizję ELSA „Sprawiedliwy świat, w którym szanuje się godność ludzką i różnorodność kulturową”. Corocznym partnerem ELSA International przy ELSA Day jest Rada Europy.

Podstawowym tematem ELSA Day są Prawa Człowieka, jednak z uwagi na obszerność tej dziedziny prawa każda edycja skupia się na bardziej konkretnym zagadnieniu. Podczas III edycji ELSA skupiona była na temacie odpowiedzialności społecznej, 26 listopada 2014 roku zorganizowano ponad 133 wydarzeń w 33 krajach. Wtedy również ELSA Day organizowane przez Grupę Narodową ELSA Poland zostało objęte Patronatem Honorowym Rzecznika Praw Obywatelskich, a jedna z polskich Grup Lokalnych została dostrzeżona i pochwalona przez Radę Europy na forum międzynarodowym za jeden z bardziej innowacyjnych projektów.

25 listopada 2015 roku odbyła się już 4 edycja ELSA Day, a jego tematem była Równość Płci. W 16 miastach Polski odbyły się między innymi: prelekcja dotycząca doskonalenia prawa i jego stosowania w zakresie przeciwdziałania przemocy, jak również przeciwdziałania dyskryminacji ze względu na płeć w systemie sądownictwa rodzinnego, zbiórka pieniędzy na rzecz fundacji zajmującej się prawami kobiet, dyskusja czy zachowana jest równowaga między dwoma płciami w kwestiach zarobkowych, dostępu do pracy oraz stosunku pracodawcy względem podwładnych oraz która płeć dominuje na polskim rynku pracy, symulacja rozprawy przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka, panel dyskusyjny na temat pozycji kobiety w życiu społecznym i politycznym w Polsce oraz Prawnicze Akademie Filmowe.