ELSA Day to projekt, podczas którego całe Stowarzyszenie pracuje razem, aby stworzyć unikalne forum do dyskusji nad rolą praw człowieka oraz standardami ich ochrony na świecie. Jego celem jest wspólna demonstracja poświęcenia dla praw człowieka poprzez edukację prawną oraz zachęcanie studentów i młodych prawników do działania na rzecz społeczeństwa. Projekt w pełni wpisuje się w wizję ELSA Sprawiedliwy świat, w którym szanuje się godność ludzką i różnorodność kulturową, a ponadto jest oflagowany hasłem all different, all together. Corocznym partnerem ELSA Day na poziomie międzynarodowym jest Rada Europy.

Ze względu na obszerność problematyki praw człowieka, główny temat każdej edycji ELSA Day jest konkretyzowany. Dotychczas w ramach projektu poruszyliśmy zagadnienia związane z prawami dziecka, prawami człowieka w Internecie, odpowiedzialnością społeczną oraz równością płci.

Podczas poprzedniej edycji ELSA Day cała sieć skupiła się na tematyce prawa migracyjnego. W 17 miastach Polski odbyły się m.in. prelekcje, debaty, warsztaty, spotkania z konsulami, Prawnicze Akademie Filmowe, Żywe Biblioteki i akcje charytatywne. Co więcej, wydarzenia trzech polskich Grup Lokalnych (Gdańska, Lublina i Łodzi) zostały wyróżnione przez Radę Europy, natomiast na poziomie ogólnopolskim projekt po raz kolejny został objęty Honorowym Patronatem RPO.

29 listopada 2017 r. odbędzie się już VI edycja ELSA Day. Tym razem tematem głównym projektu będzie Access to justice beyond borders.