Fundacja Rozwoju Naukowego ELSA Poland powstała w 2017 roku z inicjatywy Europejskiego Stowarzyszenia Studentów Prawa ELSA Poland. Misją Fundacji jest pomoc studentom, którzy chcą rozwinąć swój naukowy potencjał i zgłębiać wiedzę związaną ze swoimi zainteresowaniami. Fundacja dofinansowuje udział w konferencjach naukowych, uczestnictwo w szkołach prawa czy wyjazdy na popularne wśród Elsowiczy ELSA Delegations. Ze wsparcia może skorzystać każdy student lub absolwent wydziału prawa i administracji, który nie ukończył 26. roku życia, a także podmioty realizujące projekty odpowiadające profilowi Fundacji. O szczegóły dotyczące uzyskania dofinansowania zapytaj Grupę Lokalną ELSA w Twoim mieście lub Fundację, wysyłając wiadomość na adres biuro@rozwojnaukowy.pl.

Statut Fundacji

Regulamin Funduszu Naukowego

Załącznik nr 1 – wzór wniosku o udzielenie wsparcia w ramach Funduszu Naukowego
Załącznik nr 2 – wzór umowy z Beneficjentem
Załącznik nr 3 – wzór sprawozdania merytorycznego z projektu
Załącznik nr 4 – wzór sprawozdania finansowego z projektu
Załącznik nr 5 – wzór oświadczenia o źródłach finansowania udziału w projekcie
Załącznik nr 6 – wzór karty oceny wniosku

Regulamin Funduszu Wsparcia

Załącznik nr 1 – wzór wniosku o udzielenie wsparcia w ramach Funduszu Wsparcia
Załącznik nr 2 – wzór umowy z Beneficjentem
Załącznik nr 3 – wzór sprawozdania merytorycznego z projektu
Załącznik nr 4 – wzór sprawozdania finansowego z projektu
Załącznik nr 5 – wzór karty oceny projektu

Regulamin Funduszu Wsparcia Instytucjonalnego