Ogólnopolskie Porozumienie Organizacji Studenckich

Największe i najprężniej działające organizacje studenckie w Polsce – AIESEC in Poland, AZS Akademicki Związek Sportowy, AEGEE-Warszawa,ELSA Poland, ESN Poland, IFMSA-Poland, MaY,Niezależne Zrzeszenie Studentów Fundacja Studenckie Forum Business Centre Club, mając na celu zacieśnienie współpracy pomiędzy grupami najaktywniejszych studentów postanowiły zawrzeć Ogólnopolskie Porozumienie Organizacji Studenckich. Od dzisiaj będziemy dążyć do wspólnego stanowiska we wszystkich sprawach mających istotne znaczenia dla środowisk studenckich i wspólnie działać na rzecz studentów w Polsce!

13417524_10154308419259490_921319748867223728_n

Podziel się