Ogólnopolska Konferencja „Praca w Praktyce”

logotyp

Serdecznie zapraszamy wszystkich studentów oraz pracodawców zainteresowanych tematyką praktyk i staży w Polsce na Ogólnopolską Konferencję „Praca w Praktyce”. Odbędzie się ona w dniu 3 czerwca w Warszawie w Polskiej Akademii Nauk – Zakład Działalności Pomocniczej (Pałac Staszica, ul. Nowy Świat 72)

Otwarcie Konferencji planowane jest na godzinę 10:00, a jej zakończenie planowane jest na godzinę 15:00.

Będzie dotyczyła kwestii związanych z organizacją, przebiegiem i ewaluacją praktyk lub pracy wśród studentów oraz absolwentów.

Dla pracodawców będzie to okazja do zapoznania się kwestiami prawnymi przy zawieraniu stosunku prawnego w ramach praktyk, staży i pracy oraz z oczekiwaniami studentów wobec pracodawców.

Będzie to również możliwość omówienia ciekawych zagadnień dotyczących funkcjonowania studenta na rynku pracy, takich jak problem bezpłatnych praktyk – czy są one naprawdę korzystne dla studenta i pracodawcy?

Chcemy dążyć do stworzenia mechanizmów poprawy sytuacji studenta w zakresie podejmowania praktyk poprzez zainteresowanie środowiska prawniczego oraz pracodawców tym tematem.

Konferencja będzie się składać z paneli związanych z kwestami prawnymi dotyczącymi praktyk i staży w Polsce oraz paneli dotyczących rekrutacji i odbywania praktyk.

Informacje dotyczące Konferencji znajdują się na stronie pracawpraktyce.elsa.org.pl

Podziel się