Od trzech lat Przegląd Prawniczy ELSA Poland jest punktowany trzema punktami przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Członkami Rady Naukowej są wybitni przedstawiciele świata nauki reprezentujący wszystkie najważniejsze gałęzie prawa i największe ośrodki akademickie w Polsce.

Artykuły publikowane w Przeglądzie Prawniczym ELSA Poland są wyłaniane w drodze Ogólnopolskiego Konkursu na Artykuł do Przeglądu Prawniczego Europejskiego Stowarzyszenia Studentów Prawa ELSA Poland. Uczestnicy, biorąc udział w Konkursie, nadsyłają artykuł na jeden z podanych aktualnych i ważnych tematów. Najbliższy taki Konkurs zostanie ogłoszony w lutym 2018 r.

Egzemplarze Przeglądu Prawniczego ELSA Poland można znaleźć na półkach bibliotek akademickich w całej Polsce oraz w najważniejszych instytucjach sądowniczych, takich jak Trybunał Konstytucyjny czy Sąd Najwyższy.

DO POBRANIA:

VI zeszyt Przeglądu Prawniczego ELSA Poland (2017 r.)

V zeszyt Przeglądu Prawniczego ELSA Poland (2017 r.)

IV zeszyt Przeglądu Prawniczego ELSA Poland (2016 r.)

III zeszyt Przeglądu Prawniczego ELSA Poland (2015 r.)

II zeszyt Przeglądu Prawniczego ELSA Poland (2014 r.)

I zeszyt Przeglądu Prawniczego ELSA Poland (2013 r.)

 

RADA NAUKOWA:

prof. zw. dr hab. Sławomira Wronkowska-Jaśkiewicz

prof. zw. dr hab. Tadeusz Ereciński

prof. zw. dr hab. Roman Hauser

prof. zw. dr hab. Jerzy Małecki

prof. zw. dr hab. Adam Olejniczak

prof. zw. dr hab. Jerzy Poczobut

prof. UW dr hab. Aleksandra Wiktorowska

prof. US dr hab. Zbigniew Kuniewicz

 

ADRES REDAKCJI:

Al. Stanów Zjednoczonych 72 m.30
04-036 Warszawa

Kontakt: martyna.mucha@elsa.org.pl

Kontakt: emilia.staniak@elsa.org.pl

Wydawca:

Europejskie Stowarzyszenie Studentów Prawa ELSA Poland

Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa

www.elsa.org.pl

 

PROCEDURA RECENZOWANIA I LISTA RECENZENTÓW:

Zasady recenzowania w Przeglądzie Prawniczym ELSA Poland

Lista recenzentów – 2014 r.
Lista recenzentów – 2015 r.
Lista recenzentów – 2016 r.
Lista recenzentów – 2017 r.

Wzór oświadczenia – brak konfliktu interesów

 

DLA AUTORÓW:

Prawa autorskie

Oświadczenie autora – zapora ghostwriting

Regulamin Konkursu na Artykuł do Przeglądu Prawniczego Europejskiego Stowarzyszenia Studentów Prawa ELSA Poland

Formularz zgłoszeniowy autora artykułu do Przeglądu Prawniczego Europejskiego Stowarzyszenia Studentów Prawa ELSA Poland

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Pobierz wszystkie załączniki