Przegląd Prawniczy Europejskiego Stowarzyszenia Studentów Prawa ELSA Poland jest wydawanym od 6 lat recenzowanym czasopismem naukowym. Członkami Rady Naukowej są wybitni przedstawiciele świata nauki reprezentujący wszystkie najważniejsze gałęzie prawa i największe ośrodki akademickie w Polsce.

Artykuły publikowane w Przeglądzie Prawniczym ELSA Poland są wyłaniane w drodze Ogólnopolskiego Konkursu na Artykuł do Przeglądu Prawniczego Europejskiego Stowarzyszenia Studentów Prawa ELSA Poland. Uczestnicy, biorąc udział w Konkursie, nadsyłają artykuł na jeden z podanych aktualnych i ważnych tematów. Więcej informacji o tegorocznej edycji znajdą Państwo na portalu Facebook: https://www.facebook.com/events/344589486362024

Egzemplarze Przeglądu Prawniczego ELSA Poland można znaleźć na półkach bibliotek akademickich w całej Polsce oraz w najważniejszych instytucjach sądowniczych, takich jak Sąd Najwyższy.

DO POBRANIA:

VI zeszyt Przeglądu Prawniczego ELSA Poland (2017 r.)

V zeszyt Przeglądu Prawniczego ELSA Poland (2017 r.)

IV zeszyt Przeglądu Prawniczego ELSA Poland (2016 r.)

III zeszyt Przeglądu Prawniczego ELSA Poland (2015 r.)

II zeszyt Przeglądu Prawniczego ELSA Poland (2014 r.)

I zeszyt Przeglądu Prawniczego ELSA Poland (2013 r.)

RADA NAUKOWA:

prof. zw. dr hab. Sławomira Wronkowska-Jaśkiewicz

prof. zw. dr hab. Tadeusz Ereciński

prof. zw. dr hab. Roman Hauser

prof. zw. dr hab. Jerzy Małecki

prof. zw. dr hab. Adam Olejniczak

prof. zw. dr hab. Jerzy Poczobut

prof. UW dr hab. Aleksandra Wiktorowska

prof. US dr hab. Zbigniew Kuniewicz

ADRES REDAKCJI:

ul. Konduktorska 4/19
00-775 Warszawa

Redaktor naczelny: Bernadetta Semczuk
bernadetta.semczuk@elsa.org.pl

Zastępca redaktora naczelnego: Marta Sławińska
marta.slawinska@elsa.org.pl

Wydawca:

Europejskie Stowarzyszenie Studentów Prawa ELSA Poland

Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa

www.elsa.org.pl

PROCEDURA RECENZOWANIA I LISTA RECENZENTÓW:

Zasady recenzowania w Przeglądzie Prawniczym ELSA Poland

Lista recenzentów – 2014 r.
Lista recenzentów – 2015 r.
Lista recenzentów – 2016 r.
Lista recenzentów – 2017 r.

Wzór oświadczenia – brak konfliktu interesów

DLA AUTORÓW:

Prawa autorskie

Oświadczenie autora – zapora ghostwriting

Oświadczenie autorów – zapora ghostwriting

Regulamin Konkursu na Artykuł do Przeglądu Prawniczego Europejskiego Stowarzyszenia Studentów Prawa ELSA Poland

Formularz zgłoszeniowy autora artykułu do Przeglądu Prawniczego Europejskiego Stowarzyszenia Studentów Prawa ELSA Poland

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Monografia naukowa pt. Prawo medyczne wobec wyznań XXI wieku jest zbiorem prac uczestników Grupy Badawczej zorganizowanej i koordynowanej przez Europejskie Stowarzyszenie Studentów Prawa ELSA Poland. Grupa Badawcza powstała w ramach Programu Prawo i Medycyna ELSA Poland, którego celem jest m.in. odkrywanie przed studentami prawa meandrów świata medycznego, zaś przed studentami medycyny tajników prawa.

Studenci podjęli się opracowania raportu dotyczącego współczesnych szans i zagrożeń w prawie medycznym na kilku płaszczyznach. Zgromadzone pracę poruszają ważne i aktualne kwestie, jak prawo własności intelektualnej w medycynie, prawa człowieka a biomedycyna, prawo farmaceutyczne a prawo konkurencji oraz ochronę środowiska a wpływ na zdrowie publiczne

DO POBRANIA:

Legal Research Group to międzynarodowa grupa badawcza, składająca się ze studentów prawa i młodych adeptów prawa, którzy wspólnie przygotowują raport na temat konkretnego zagadnienia prawnego, który uznaje się za aktualny i atrakcyjny.

Prace grupy wspierane są przez ekspertów z międzynarodowych instytucji, organizacji i kancelarii prawnych. ELSA najczęściej w tym zakresie współpracuje z Radą Europy.

Współpraca przy tym projekcie pozwala na głębsze poznanie danej gałęzi prawa, a także rozwinięcie umiejętności pisarskich i językowych.

ELSA Poland od lat aktywnie uczestniczy w tych projektach, organizowanych przez Zarząd Międzynarodowy ELSA.

Więcej informacji na temat LRG oraz opublikowane raporty znajdziesz: https://legalresearch.elsa.org/

ELSA Law Review to międzynarodowe czasopismo naukowe wydawane przez ELSA, zawierające artykuły napisane przez studentów prawa i młodych prawników z całej Europy.

Przy wydawaniu tej publikacji ELSA współpracuje z Católica Global School of Law i Wolf Legal Publishers.

Więcej informacji na temat ELSA Law Review oraz opublikowane zeszyty znajdziesz: https://elsa.org/law-review/