Regulamin Konkursu

Nazwa drużyny (wymagane):

Uczelnia (wymagane):

Imię i nazwisko kapitana drużyny (wymagane):

Rok i tryb studiów kapitana drużyny (wymagane):

Adres e-mail kapitana drużyny (wymagane):

Telefon kapitana drużyny (wymagane):

Imię i nazwisko członka drużyny nr 2 (wymagane):

Rok i tryb studiów członka drużyny nr 2 (wymagane):

Adres e-mail członka drużyny nr 2 (wymagane):

Telefon członka drużyny nr 2 (wymagane):

Imię i nazwisko członka drużyny nr 3 (wymagane):

Rok i tryb studiów członka drużyny nr 3 (wymagane):

Adres e-mail członka drużyny nr 3 (wymagane):

Telefon członka drużyny nr 3 (wymagane):

Imię i nazwisko członka drużyny nr 4:

Rok i tryb studiów członka drużyny nr 4:

Adres e-mail członka drużyny nr 4:

Telefon członka drużyny nr 4:

Imię i nazwisko członka drużyny nr 5:

Rok i tryb studiów członka drużyny nr 5:

Adres e-mail członka drużyny nr 5:

Telefon członka drużyny nr 5:

Wasza praca konkursowa (Prosimy o dodawanie plików w formacie .pdf):

Oświadczam, że zapoznałem/am się z Regulaminem Konkursu i akceptuję wszystkie zawarte w nim warunki.