Nazwa drużyny (wymagane):

Uczelnia (wymagane):

Imię i nazwisko kapitana drużyny (wymagane):

Rok i tryb studiów kapitana drużyny (wymagane):

Adres e-mail kapitana drużyny (wymagane):

Telefon kapitana drużyny (wymagane):

Imię i nazwisko członka drużyny nr 2 (wymagane):

Rok i tryb studiów członka drużyny nr 2 (wymagane):

Adres e-mail członka drużyny nr 2 (wymagane):

Telefon członka drużyny nr 2 (wymagane):

Imię i nazwisko członka drużyny nr 3 (wymagane):

Rok i tryb studiów członka drużyny nr 3 (wymagane):

Adres e-mail członka drużyny nr 3 (wymagane):

Telefon członka drużyny nr 3 (wymagane):

Imię i nazwisko członka drużyny nr 4:

Rok i tryb studiów członka drużyny nr 4:

Adres e-mail członka drużyny nr 4:

Telefon członka drużyny nr 4:

Imię i nazwisko członka drużyny nr 5:

Rok i tryb studiów członka drużyny nr 5:

Adres e-mail członka drużyny nr 5:

Telefon członka drużyny nr 5:

Wasza praca konkursowa (Prosimy o dodawanie plików w formacie .pdf):

Wyrażamy zgodę na przetwarzanie naszych danych osobowych przez Europejskie Stowarzyszenie Studentów Prawa ELSA Poland, podanych w niniejszym formularzu, do celów niezbędnych przy realizacji procesu organizacji i uczestnictwa w konkursie Mistrzowie Mediacji (zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. 2016 r. poz. 922).

Na podstawie art. 32 ustawy o Ochronie Danych Osobowych mają Państwo prawo do dostępu do treści danych osobowych, do ich poprawienia, prawo uzyskania informacji o celu, zakresie i sposobie przetwarzania danych osobowych, jak również sprzeciwu dotyczącego dalszego przetwarzania danych osobowych. Zgoda wyrażona jest dobrowolnie.