Weronika Bańska

Prezes

Mateusz Zając

Skarbnik

Marta Sławińska

Wiceprezes ds. Działalności Naukowej

Marta Tomczak

Wiceprezes ds. Marketingu

Jan Wiśniewski

Asystent ds. STEP

Monika Walczak

Asystent ds. Seminariów i Konferencji

Emilia Staniak

Dyrektor ds. Komitetu Prawnego ELSA Poland

Maciej Szpulak

Dyrektor ds. Zasobów Ludzkich

Norbert Pierzyna

Dyrektor ds. Zasobów Ludzkich

Krzysztof Tokarski

Dyrektor ds. Ochrony Danych Osobowych

Małgorzata Domańska

Dyrektor ds. Grantów

Justyna Helbing

Dyrektor ds. Moot Court

Iwona Tarabasz

Dyrektor ds. Rozwoju Naukowego

Bernadetta Semczuk

Dyrektor ds. Publikacji Naukowych

Dominika Janiszewska

Dyrektor ds. Kontaktów Międzynarodowych

Julia Podworska

Dyrektor ds. Programu Praw Człowieka

Karolina Ziemińska

Dyrektor ds. Kontaktów Zewnętrznych

Maciej Jany

Dyrektor ds. Kontaktów Zewnętrznych

Adres do korespondencji:

Konduktorska 4/19,

00-775 Warszawa

Dane do faktury:

Europejskie Stowarzyszenie Studentów Prawa ELSA Poland,

ul. Krakowskie Przedmieście 26/28,

00-927 Warszawa

NIP: 525-15-69-160