Weronika Bańska

Prezes

Mateusz Zając

Skarbnik

Marta Sławińska

Wiceprezes ds. Działalności Naukowej

Marta Tomczak

Wiceprezes ds. Marketingu

Jan Wiśniewski

Asystent ds. STEP

Monika Walczak

Asystent ds. Seminariów i Konferencji

Katarzyna Krzyżak

Dyrektor ds. Zasobów Ludzkich

Aleksander Jarymowicz

Dyrektor ds. Zasobów Ludzkich

Angelika Zarzycka

Dyrektor ds. Public Relations

Paweł Rębacz

Dyrektor ds. IT

Tomasz Bilski

Dyrektor ds. IT

Hubert Kocur

Dyrektor ds. Promocji i Produkcji

Joanna Kaleta

Dyrektor ds. Kontaktów Międzynarodowych

Rafał Sejlis

Dyrektor ds. Programu Praw Człowieka

Cezary Klepacki

Dyrektor ds. Publikacji Naukowych

Mateusz Lipin

Dyrektor ds. Komitetu Prawnego

Alicja Łopacińska

Dyrektor ds. Ochrony Danych Osobowych

Mateusz Zając

Dyrektor ds. Grantów

Łukasz Walus

Dyrektor ds. Programu Praktyk Krajowych

Jakub Czyżewski

Dyrektor ds. Promocji Praktyk Krajowych

Michał Przychodzki

Dyrektor ds. Rozwoju Naukowego

Karol Żołyniak

Dyrektor ds. Programu Prawo i Medycyna

Katrin Klausa

Dyrektor ds. IFP

Oliwia Balicka

Dyrektor ds. Kontaktów Zewnętrznych

Adres do korespondencji:

al. Stanów Zjednoczonych 72/30,

04-036 Warszawa

Dane do faktury:

Europejskie Stowarzyszenie Studentów Prawa ELSA Poland,

ul. Krakowskie Przedmieście 26/28,

00-927 Warszawa

NIP: 525-15-69-160