Ładowanie Wydarzenia

« All Wydarzenia

Right2B Forum

Maj 30 - Czerwiec 1

Dlaczego?
Celem projektu jest stworzenie ogólnopolskiej platformy do dyskusji między młodymi ludźmi wchodzącymi na rynek pracy na temat poszanowania praw człowieka w biznesie. Dzięki wymianie myśli, wiedzy i doświadczenia pragniemy osiągnąć jeden cel – 2 make business turn right!

O czym?
Right2B Forum
poruszać będzie problematykę odpowiedzialnego postępowania biznesu, ze szczególnym podkreśleniem kwestii:

  • należytej staranności w obszarze praw człowieka,
  • równego traktowania i różnorodności w miejscu pracy,
  • przeciwdziałania pracy przymusowej,
  • zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków pracy,
  • raportowania informacji niefinansowych.

Dla kogo?
Uczestnikami Right2B Forum będą członkowie ELSA Poland oraz inne osoby zainteresowane tematem praw człowieka i biznesu, a szczególnie wdrażania przez firmy Wytycznych ONZ dot. biznesu i praw człowieka. Jednocześnie odbiorcami wydarzenia będą wszystkie podmioty środowiska biznesowego, do których kierowane będą wnioski wypracowane przez uczestników.

Jak?
Right2B Forum przyjmie postać trzydniowego zjazdu. Rozpocznie się ono 30 maja panelem dyskusyjnym oraz podsumowaniem wyników badania “Studenci Prawa w Polsce 2019” wraz z wręczeniem statuetek Mecenasów Edukacji Prawniczej.

Drugi dzień przybierze formę warsztatową. Zadaniem 3 zespołów studenckich będzie przeprowadzenie tzw. procesu należytej staranności w obszarze praw człowieka (human rights due diligence) w abstrakcyjnej firmie X, w odniesieniu do wybranych praw człowieka.

Obok Right2B Forum odbywać się będą tzw. side events, czyli przybierające różnorodne formy spotkania współorganizowane ze współpracującymi z nami podmiotami.

Trzeciego dnia odbędzie się uroczyste podsumowanie, w trakcie którego zespoły zaprezentują przygotowane dzień wcześniej rekomendacje działań, jakie firma powinna podjąć, by organiczyć ryzyko wystąpienia jej negatywnego wpływu na wybrane prawa człowieka.

Szczegóły

Start:
Maj 30
Koniec:
Czerwiec 1

Organizator

ELSA Poland