BEGIN:VCALENDAR VERSION:2.0 PRODID:-//Europejskie Stowarzyszenie Studentów Prawa ELSA Poland - ECPv4.6.13//NONSGML v1.0//EN CALSCALE:GREGORIAN METHOD:PUBLISH X-WR-CALNAME:Europejskie Stowarzyszenie Studentów Prawa ELSA Poland X-ORIGINAL-URL:https://elsa.org.pl X-WR-CALDESC:Events for Europejskie Stowarzyszenie Studentów Prawa ELSA Poland BEGIN:VEVENT DTSTART;VALUE=DATE:20190527 DTEND;VALUE=DATE:20190602 DTSTAMP:20190619T200657 CREATED:20190407T111849Z LAST-MODIFIED:20190407T111849Z UID:9016-1558915200-1559433599@elsa.org.pl SUMMARY:Right2B Forum DESCRIPTION: \n🏙️ Warszawa\n📅 27 maja – 1 czerwca\n💙 2 make business turn right! \nRight2B Forum – ogólnopolska platforma do dyskusji między młodymi ludźmi wchodzącymi na rynek pracy na temat poszanowania praw człowieka w biznesie. \nZapraszamy do udziału studentów\, osoby zainteresowane prawami człowieka i biznesem. \nRight2B Forum poruszać będzie problematykę odpowiedzialnego postępowania biznesu\, ze szczególnym podkreśleniem kwestii:\n▪️należytej staranności w obszarze praw człowieka\,\n▪️równego traktowania i różnorodności w miejscu pracy\,\n▪️przeciwdziałania pracy przymusowej\,\n▪️zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków pracy\,\n▪️raportowania informacji niefinansowych. \nObok Right2B Forum odbywać się będą tzw. side events\, czyli przybierające różnorodne formy spotkania współorganizowane ze współpracującymi z nami podmiotami. Ciągle pracujemy nad pełną listą wydarzeń – obserwuj wydarzenie i szukaj daty dla siebie. Będziemy je uzupełniać na bieżąco. \nW trakcie wydarzenia odbędzie się również gala podsumowująca tegoroczne badanie „Studenci Prawa w Polsce 2019” wraz z wręczeniem statuetek Mecenasów Edukacji Prawniczej. \nWydarzenie realizuje następujące Cele Zrównoważonego Rozwoju ONZ:\n8️⃣ Wzrost gospodarczy i godna praca\n🔟 Mniej nierówności\n1️⃣7️⃣ Budujemy mosty na rzecz celów \n URL:https://elsa.org.pl/event/right2b-forum-2/ LOCATION:Warszawa\, Polska END:VEVENT BEGIN:VEVENT DTSTART;VALUE=DATE:20190607 DTEND;VALUE=DATE:20190608 DTSTAMP:20190619T200657 CREATED:20190407T112235Z LAST-MODIFIED:20190407T112235Z UID:9018-1559865600-1559951999@elsa.org.pl SUMMARY:XXII Ogólnopolski Konkurs na Glosę DESCRIPTION:Ogólnopolski Konkurs na Glosę do Orzeczenia Sądu Najwyższego\, Trybunału Konstytucyjnego oraz Naczelnego Sądu Administracyjnego stawia przed uczestnikami zadanie napisania głosy do jednego z zaproponowanych orzeczeń. Konkurs jest skierowany do studentów studiów pierwszego stopnia\, drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich wydziałów prawa i administracji wyższych uczelni publicznych i niepublicznych w Polsce. \nRywalizacja składa się z dwóch etapów:\n1) napisanie głosy do jednego z orzeczeń z zakresu prawa cywilnego\, administracyjnego\, Konstytucyjnego\, karnego lub finansowego;\n2) finał konkursu. \nDo następnego etapu Konkursu\, będącego równocześnie jego finałem\, przechodzą autorzy pięciu najlepszych prac (po jednym z każdej dziedziny)\, spośród których jury wybiera autora najlepszej glosy. \nCelem Konkursu na Glosę jest zachęcenie studentów do podejmowania prób samodzielnej analizy badawczej wyroków wraz z ich uzasadnieniami\, a także rozwinięcie sztuki argumentacji i obrony własnego stanowiska. Napisanie naukowego komentarza do orzeczenia sądowego stwarza również doskonałą okazję do poszerzenia wiedzy z wybranej dziedziny prawa. \nTermin nadsyłania prac: 30 kwietnia 2019r.\nFinał konkursu: 7 czerwca 2019r. \n URL:https://elsa.org.pl/event/xxii-ogolnopolski-konkurs-na-glose/ LOCATION:Jurija Gagarina 15\, Toruń\, Polska END:VEVENT END:VCALENDAR