Index

Magazyn Studencki

Prawnik od podatków zna się nie tylko na przepisach….

Głośno jest w ostatnich latach o ogromnym postępie technologicznym, który rewolucjonizuje prawie każdą dziedzinę naszego życia i nierzadko zaskakuje nas zarówno w życiu codziennym jak i zawodowym. O ile jednak proces adaptacji życia codziennego do nowych ułatwień czy obowiązków może nam zająć kilka chwil, o tyle już w życiu zawodowym, a w szczególności w życiu doradcy podatkowego, musi on być niezwykle szybki. Podatki są bowiem jedną z najdynamiczniej zmieniających się dziedzin prawa (np. tylko w 2019 r. do systemu podatkowego wprowadzono kilkaset stron nowych lub zmienionych regulacji prawnych) – które to zmiany wymuszane są również przez postęp technologiczny.

Najgłośniejszym przykładem jest wprowadzenie kilka lat temu (w lipca 2016 r.) w Polsce nowego obowiązku raportowania podatkowego dla przedsiębiorców – Jednolitego Pliku Kontrolnego („JPK”). To dopiero było wyzwanie… Zadanie to bowiem wymagało od prawników zrozumienia skomplikowanych przepisów i przełożenia ich na język zrozumiały dla „zwykłego” podatnika (tj. działu podatkowego / księgowego). Prawdziwym wyzwaniem okazało się jednak być wykorzystanie tej wiedzy w praktyce, czyli w systemach przedsiębiorców: znalezieniu w systemie księgowym klienta, co tak naprawdę raportowaniu podlega, w jaki sposób takie dane zaraportować, a w jaki skorygować. Co więcej, część przedsiębiorców prowadzi księgi w oparciu o amerykańskie standardy rachunkowości (US GAAP), a to rodziło dalsze pytania… Często wyzwaniem było też samo wprowadzenie zmian do systemów w praktyce – co wymagało współpracy różnych działów, z których niektóre mogły być ulokowane za granicą i niekoniecznie świadome znaczenia tematów i kar, jakie się z nim wiążą.
W rezultacie, wdrożenie JPK wymagało wiedzy w zakresie podatków, rachunkowości, wyszukiwania technologicznych rozwiązań IT – a często także zdolności negocjacyjnych…

JPK nie jest jednak jedynym przykładem wykorzystywania technologii w podatkach, z którym musi borykać się współczesny prawnik zajmujący się podatkami. Można takich rozwiązań wymieniać bez liku: system VIES, raportowane po raz pierwszy w tym roku JPK-sprawozdania finansowe, informatyzacja procedur celnych i akcyzowych, wprowadzenie portali podatkowych, czy nałożenie na profesjonalnych pełnomocników obowiązku komunikowania się z urzędem skarbowym za pomocą portalu E-PUAP.

Konieczność funkcjonowania w obszarze nowych technologii, ich rozumienia oraz identyfikacji związanego z nimi  potencjału musi na dobre zagościć w prawniczych umysłach. Technologie sprawiają bowiem, że rozliczenia podatkowe przedsiębiorców mogą stać się dla fiskusa przejrzyste, a co za tym idzie mogą zwiększyć efektywność poboru podatków i ograniczyć wszelkie niepożądane zachowania (np. unikanie opodatkowania, szarą strefę w VAT itp.). Nowych technologii w administracji podatkowej, zapewniających transparentność rozliczeń podatników i płatników będzie zatem coraz więcej. Już w tym momencie chociażby, plany polskiej administracji podatkowej (i znowu – nie tylko tej krajowej) idą w kierunku wykorzystania technologii Blockchain do zapewnienia przejrzystości transakcji pomiędzy przedsiębiorcami, płatności podatków czy gromadzenia i przechowywania baz danych raportowanych przez podatników (tutaj w szczególności polecam raporty World Economic Forum – Blockchain).

Niezależnie od wpływu technologii na sam system podatkowy, jej rozwój w sferze gospodarczej skutkuje koniecznością odzwierciedlenia tego w przepisach podatkowych – co w praktyce, oznacza zwykle wprowadzenie nowych rodzajów podatków. Przykładem na to może być chociażby opodatkowanie walut wirtualnych (kryptowalut). To dla prawników-podatkowców wiązało się nie tylko z koniecznością dokonywania wykładni przepisów, ale – żeby je prawidłowo zastosować – przede wszystkim ze zrozumieniem co to jest i jak działa kryptowaluta i jak wykorzystywana jest w działalności gospodarczej.

Powyższe pokazuje zatem, że współczesny ustawodawca nie śpi i technologiczne nowinki nie tylko próbuje regulować prawnie (co jest oczywiste z punktu widzenia porządku prawnego), ale również stara się stosować je do swoich własnych celów – głównie do realizacji interesu fiskalnego. Postęp technologiczny wymusza zatem na nas, prawnikach (a nawet na prawnikach in spe J) „bycie wciąż na bieżąco”. Nie chodzi tutaj jedynie o znajomość nowych regulacji prawnych, ale przede wszystkim o ich prawidłową adaptację do żywego organizmu przedsiębiorcy i szukanie nowych optymalnych rozwiązań prawnych w celu ułatwienia i tak już ciężkiego życia biznesu.

Idealny współczesny prawnik (tutaj akurat podatkowiecJ, ale analizując rynek, dotyczy do bardzo wielu gałęzi prawa – chociażby prawa własności intelektualnej, medycznego, kosmicznego itp.), powinien być prawnikiem interdyscyplinarnym, znającym się nie tylko na przepisach, ale przede wszystkim rozumiejącym rynek i zachodzący na nim postęp technologiczny, nie tylko w obszarze gałęzi prawa, którą sobie upodobał.

Alina Barkowa, Senior w Zespole Tax Controversy EY

Sponsor Strategiczny

Partner Główny

Partner Główny

Sponsor Strategiczny

Sponsor Strategiczny

Sponsor Strategiczny

Sponsor Strategiczny

Sponsor Strategiczny

Sponsor Strategiczny

Sponsor Strategiczny

Sponsor Strategiczny

Sponsor Strategiczny

Partner

Partner

Sponsor Strategiczny

Sponsor Strategiczny

Sponsor Strategiczny

Sponsor Strategiczny

Sponsor Strategiczny

Sponsor Strategiczny

Sponsor Strategiczny

Sponsor Strategiczny

Sponsor Strategiczny

Sponsor Strategiczny

Sponsor Strategiczny

Sponsor Strategiczny

Sponsor Strategiczny

Sponsor Wspierający

Sponsor Wspierający

Sponsor Strategiczny

Partner Naukowy

Partner Naukowy

Partner Naukowy

Partner Naukowy

Partner Naukowy

Partner Naukowy

Partner Naukowy

Partner Naukowy

Partner Naukowy

Partner Naukowy

Partner Naukowy

Partner Naukowy

Partner Naukowy

Partner Naukowy

Partner Naukowy

Partner Pro Bono

Partner Pro Bono

Partner Pro Bono

Sponsor Wspierający

Sponsor Wspierający

Partner Edukacyjny

Partner Pro Bono

Partner Pro Bono

Patron Programu Praw Człowieka

Slider
© 2023 Europejskie Stowarzyszenie Studentów Prawa ELSA Poland. Wszystkie prawa zastrzeżone

Szukaj

Strona korzysta z plików cookies

Na naszej stronie wykorzystujemy tzw. pliki cookies. Dzięki nim możemy świadczyć Państwu usługi oraz dostarczać treści na najwyższym poziomie.