was successfully added to your cart.

KarieraProjekty ELSA

Moot Court Competition

By 29 października, 2017 No Comments
Patrycja Kowalcze

Patrycja Kowalcze

Dyrektor ds. Moot Court ELSA Poland 2017/2018

Młodzi adepci prawa, zaczynając swoją przygodę z tym kierunkiem, bardzo często zderzają się ze smutną rzeczywistością polskich uczelni – duża ilość zajęć teoretycznych przy relatywnie małej liczbie zajęć praktycznych. Z tego powodu warto angażować się w dodatkowe zajęcia, jakie oferują organizacje studenckie czy koła naukowe. Jedną z takich aktywności są konkursy typu moot court.

 

Co tak właściwie oznacza to obco brzmiące słowo?

Najprościej mówiąc, moot court to symulacja rozprawy sądowej. Uczestnicy wcielają się w role stron procesowych, pracując na fikcyjnej sprawie (problemie prawnym). Każda drużyna liczy najczęściej od dwóch do czterech osób, które prezentują swoje racje. Moot courty mogą być zarówno jedno-, jak i wieloetapowe. Najsłynniejsze na świecie mooty składają się z dwóch etapów: pisemnego (polega on na przygotowaniu pisemnych stanowisk dla obu stron) oraz ustnego, do którego przechodzą najlepsze drużyny – na tym etapie ich zadaniem jest przedstawienie swoich argumentów przed panelem sędziowskim. Ustna wypowiedź jednej drużyny trwa najczęściej od 10 do 30 min (w zależności od regulaminu). Po niej następuje prezentacja stanowiska drugiej strony oraz tzw. rebuttal (odpowiedź na zaprezentowane stanowisko, na ogół zajmuje ona maksymalnie 5 minut).

 

Jak aplikować?

Istnieją dwie drogi. Jedną z nich jest udział w rekrutacji organizowanej przez uczelnie, drugą zebranie drużyny i zgłoszenie się we własnym zakresie przez stronę internetową konkursu. Obecnie trwają rekrutacje do wielu międzynarodowych moot courtów, w tym do European Human Rights Moot Court Competition (termin zgłaszania drużyn: 12.11.2017 r.) oraz do ELSA Moot Court Competition (EMC2; termin zgłaszania drużyn upływa 3.12.2017 r.).

 

The European Human Rights Moot Court Competition

To konkurs organizowany przez ELSA we współpracy z Radą Europy. Jest to symulacja postępowania przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka w Strasburgu odnośnie naruszeń Europejskiej konwencji praw człowieka. Zadaniem zespołów (składających się z 2 – 4 osób), które biorą udział w tym moot courcie, jest zbadanie fikcyjnego kazusu i stworzenie pism dla obu stron postępowania. Na podstawie przygotowanych prac 20 najlepszych drużyn kwalifikuje się do Wielkiego Finału w Strasburgu. Nagrodą dla zwycięskiej drużyny jest miesięczny staż w Europejskim Trybunale Praw Człowieka w Strasburgu. HRMCC to jedyny europejski moot court dotyczący praw człowieka, który organizowany jest w języku angielskim. Udział w nim nie tylko pozwala sprawdzić stan umiejętności językowych, lecz również poszerzyć wiedzę na temat praw człowieka. Więcej informacji znajduje się na stronie internetowej https://ehrmcc.elsa.org/.

 

ELSA Moot Court Competition on WTO Law:
T
o największy i najbardziej prestiżowy konkurs organizowany przez naszą sieć. Polega na przeprowadzeniu symulacji rozprawy według systemu rozstrzygania sporów Światowej Organizacji Handlu. W rolę pełnomocników wcielają się studenci uczelni z całego świata. Pracujący dla WTO prawnicy przygotowują fikcyjny kazus, a rolą drużyn startujących w EMC2 jest zredagowanie na jego podstawie pism procesowych dla skarżącego i pozwanego. Po wstępnym etapie pisemnym drużyny prezentują swoje wystąpienia dla obu stron postępowania przed panelami sędziowskimi, które składają się z profesjonalistów zatrudnionych w WTO i ekspertów w dziedzinie prawa handlowego oraz międzynarodowego.

Konkurs sprawdza zarówno umiejętności pisania, jak i zdolności oratorskie, a także argumentacyjne uczestników. Jest też dobrą okazją na przetestowanie umiejętności językowych. EMC2 obejmuje swoim zasięgiem cały świat, a finał, który odbywa się w Genewie w siedzibie WTO, gromadzi dwadzieścia drużyn złożonych z najlepszych młodych adeptów prawa ze wszystkich zakątków globu. Więcej informacji na stronie: https://emc2.elsa.org.


Dlaczego warto angażować się w moot courty?

Studenci biorący udział w konkursie typu Moot Court przenoszą się o kilka lat do przodu w swojej karierze, wcielając się w rolę, jaką kiedyś przybiorą jako reprezentanci swoich klientów przed różnorodnymi sądami czy instytucjami. Konkursy te łączą w sobię teorię i praktykę, uczą z bardzo szybkimi rezultatami takich umiejętności jak: dokonywanie szybkiej analizy prawnej, argumentacja, działanie pod presją czasu, przemawianie publiczne, zarządzanie czasem czy praca w zespole. W tym przypadku nie chodzi o zwycięstwo, wygranym jest każdy, kto weźmie w nich udział” – mówi Ada Gawrysiak, Wiceprezes ds.. Moot Court Competitions ELSA International kadencji 2015/2016.

Nie ma lepszej reklamy konkursów jak opinie jego uczestników: „Udział w moot courcie jest najlepszą szansą na sprawdzenie swoich umiejętności praktycznych: argumentacji prawniczej, refleksu czy mowy ciała. Podczas swoich startów w Jessupie (Philip C. Jessup International Law Moot Court Competition) poznałem rówieśników z całego świata (od Afganistanu po Makau), którzy dzielili moją pasję. Udział w moot courcie był najlepszą decyzją, jaką podjąłem w trakcie studiów i niewątpliwie wpłynął na moją karierę zawodową. Była to dla mnie przygoda życia” – mówi Rafał Sokół, dwukrotny zwycięzca rund krajowych tego konkursu. Jego opinię podziela Konrad Korzeniowski, który w tym roku walczył w Hadze w Telders international Moot Court Competition: „Żadne zajęcia na uczelni nie dadzą wam tego, co dają właśnie moot courty. To tu będziecie musieli bronić swojego stanowiska przed największymi tuzami prawniczymi Europy czy świata, dodatkowo odbijając argumenty innych drużyn. Świetna zabawa, ale jeszcze lepsza nauka! Najlepsze, co mogło mi się przytrafić na studiach prawniczych”.