AktualnościKomitet Prawny

Opinia do propozycji wprowadzenia aplikacji akademickiej

By Marzec 30, 2018 No Comments

Prezentujemy pierwszą opinię Komitetu Prawnego ELSA Poland* dotyczącą propozycji wprowadzenia aplikacji akademickiej. W opinii staramy się ukazać wiele aspektów, które mogą okazać się problematyczne, między innymi ten studencki i jak ewentualne utworzenie nowej aplikacji wpłynęłoby na kulturę akademicką.

Całość opinii znajdziecie Państwo pod adresem: Oświadczenie ELSA Poland ws. aplikacji akademickiej

* Komitet Prawny jest jednostką Europejskiego Stowarzyszenia Studentów Prawa ELSA Poland powołaną do monitorowania i analizowania zmian prawnych i społecznych istotnych z perspektywy statutowej działalności Stowarzyszenia oraz do popularyzowania wiedzy o prawie. Wyniki pracy Komitetu Prawnego służą za podstawę dla stanowisk, które ELSA Poland zabiera w debacie publicznej. Europejskie Stowarzyszenie Studentów Prawa ELSA Poland jest niepolitycznym, niezarobkowym i niezależnym stowarzyszeniem zrzeszającym studentów i absolwentów wydziałów prawa i administracji. Działalność na rzecz społeczeństwa i promowanie postaw obywatelskich to cele statutowe ELSA Poland, dlatego uważamy za swój obowiązek angażowanie się i pomoc w rozwiązywaniu problemów związanych bezpośrednio z naszą działalnością bądź wyznawanymi przez nas wartościami.