was successfully added to your cart.

Komitet PrawnyPrawo

Oświadczenie Zarządu Krajowego ELSA Poland

By 18 grudnia, 2018 No Comments

Oświadczenie Zarządu Krajowego
Europejskiego Stowarzyszenia Studentów Prawa ELSA Poland
w sprawie rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego
w sprawie sporządzania wykazów monografii naukowych oraz czasopism
naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych

Dnia 17 listopada 2018 r. weszło w życie Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 7 listopada 2018 r. (Dz.U. z 2018 r., poz. 2152) w sprawie sporządzania wykazów monografii naukowych oraz czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych. Rozporządzenie to opiera stworzenie nowego wykazu punktowanych czasopism naukowych na dwóch międzynarodowych bazach – Scopius oraz Web of Science.

Przyjęcie takiego rozwiązania sprawia, że we wspomnianym wykazie nie pojawi się żadne polskie czasopismo prawnicze. Uderza to także w Europejskie Stowarzyszenie Studentów Prawa ELSA Poland, które od 2013 r. jest wydawcą Przeglądu Prawniczego Europejskiego Stowarzyszenia Studentów Prawa ELSA Poland – czasopisma dotychczas punktowanego trzema punktami przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Przegląd Prawniczy daje możliwość rozwoju naukowego i rozwoju wiedzy prawniczej wszystkim studentom prawa i doktorantom, którzy publikują w nim swoje artykuły. Ponadto uzyskanie punktów stanowiło realną korzyść w przypadku starania się o stypendium lub o wpis na studia doktoranckie – pomagały one uzyskać awans akademicki. Należy wziąć pod uwagę, że warunkiem wszczęcia postępowania doktorskiego i uzyskania tytułu doktora nauk prawnych jest posiadanie publikacji w czasopismach znajdujących się na nowej liście punktowanych czasopism naukowych. Brak polskich czasopism prawniczych w wykazie wpłynie zatem negatywnie na tę możliwość. Odebranie punktów Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego nie tylko Przeglądowi Prawniczemu, lecz także wszystkim polskim czasopismom prawniczym jest odebraniem znaczących praw całemu środowisku akademickiemu.

Należy mieć na uwadze, że prawo jest specyficznym rodzajem nauki, mającym znaczenie głównie na arenie krajowej. Jedynie niektóre gałęzie prawa są istotne na gruncie międzynarodowym. Także język prawniczy, ze względu na swoją specyfikę i dopasowanie do instytucji istniejących niejednokrotnie jedynie w polskim porządku prawnym, jest trudny do przetłumaczenia na język angielski, co wiąże się często z ograniczeniem możliwości umiędzynarodowienia polskich czasopism prawniczych. Co więcej, wiele publikacji prawniczych jest tworzonych na potrzeby praktyki (np. glosy do orzeczeń sądowych), stąd ich dostosowanie do języka polskiego i aktualnej sytuacji prawnej w Polsce jest najistotniejsze. Jednym z założeń ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce było podniesienie standardów kształcenia. Tym samym powyższe zmiany, prowadzące do wykluczenia prawa jako dziedziny nauki z wykazu czasopism naukowych poprzez oparcie wykazu wyłącznie na bazach międzynarodowych, są niecelowe i wysoce niesprawiedliwe.

W związku z tym zwracamy się o zmianę przedmiotowego rozporządzenia, w szczególności w odniesieniu do nauk prawnych, ze względu na jego niedostosowanie do specyfiki polskich czasopism prawniczych, co powoduje ich dyskryminację, a przez to dyskryminację całego środowiska prawniczego. Pozostawienie go bez zmian wpłynie negatywnie na rozwój nauk prawnych oraz na sytuację akademicką w Polsce.

Oryginał oświadczenia wraz z podpisami dostępny pod linkiem: Oświadczenie