AktualnościPatronaty

Patronat nad X Krakowską Konferencją Psychologii Sądowej

By 3 października, 2019 No Comments

Z nieukrywaną dumą informujemy, iż objęliśmy patronatem X Krakowską Konferencję Psychologii Sądowej (10th Cracow Conference of Psychology and Law), która odbędzie się w Krakowie, w dniach 26-27 października 2019 roku, w Auditorium Maximum UJ, organizowaną przez Katedrę Kryminalistyki WPiA UJ wraz z Instytutem Psychologii UJ, Sekcją Psychologii Sądowej KNSP UJ, Kołem Naukowym Kryminalistyki UJ oraz Instytutem Ekspertyz Sądowych w Krakowie.

Krakowska Konferencja Psychologii Sądowej jest największym w Polsce cyklicznym wydarzeniem naukowym o międzynarodowym charakterze, które jest poświęcone zagadnieniom na styku psychologii, prawa oraz psychiatrii. Językami konferencji są polski i angielski, a organizatorzy zapewniają tłumaczenie symultaniczne w trakcie wykładów plenarnych oraz wybranych sesji.

Formularz rejestracyjny znajduje się na stronie: www.psychologiasadowa.pl.

Tematyka tegorocznych wystąpień będzie koncentrować się wokół poniższych zagadnień:
– Praktyczne aspekty opiniowania na potrzeby wymiaru sprawiedliwości
– Opiniowanie psychologiczne i psychiatryczne w postępowaniu cywilnym
– Pamięć, uwaga i zeznania świadków w perspektywie nauk sądowych
– Kryminalistyczna problematyka zeznań i wyjaśnień
– Problematyka metod śledczych
– Zastosowanie wiedzy psychologicznej i psychiatrycznej w kryminalistyce
– Postępowanie z osobami uzależnionymi w perspektywie psychiatrycznej, psychologicznej i prawniczej
– Praca z osobami pozbawionymi wolności
– Przestępstwa seksualne
– Środki zabezpieczające – aktualne rozwiązania prawne, problemy i kontrowersje w ich stosowaniu

Po szczegółowe informacje zapraszamy na stronę internetową konferencji: www.psychologiasadowa.pl.

W razie jakichkolwiek pytań, zachęcamy do kontaktu: psychologiasadowa@gmail.com.

Serdecznie zapraszamy a organizatorom życzymy owocnej realizacji projektu!