was successfully added to your cart.

INDEX

PPK na celowniku Państwowej Inspekcji Pracy w 2019 r.

By 8 kwietnia, 2019 No Comments

14 lutego 2019 r. opublikowano program działania Państwowej Inspekcji Pracy (PIP) na 2019 r.

W dokumencie wskazano, że jednym z obszarów kontroli PIP w 2019 r. będzie przestrzeganie przepisów dotyczących pracowniczych planów kapitałowych (PPK). Kontrole będą koncentrowały się na następujących aspektach:

dopełnienie obowiązku zawierania umów o zarządzanie PPK,
dopełnienie obowiązku zawierania indywidualnych umów o prowadzenie PPK w imieniu pracowników i innych osób zatrudnionych, uczestniczących w PPK,
dopełnienie obowiązku dokonywania wpłat do PPK.
Kontrola w 2019 r. będzie dotyczyła podmiotów, które zatrudniają co najmniej 250 osób (wg stanu na dzień 31 grudnia 2018 r.). Przypominamy, że ta grupa podmiotów będzie objęta przepisami o PPK już z dniem 1 lipca 2019 r. i od tej daty należy liczyć ustawowe terminy na zawarcie umowy o zarządzanie i indywidualnych umów o prowadzenie PPK.

Więcej informacji znajdziecie na blogu – http://citblog.mddp.pl/ppk-na-celowniku-panstwowej-inspekcji-pracy-w-2019-r/