Program Praw Człowieka

Celem Programu Praw Człowieka ELSA Poland jest budowanie wśród społeczeństwa świadomości na temat przysługujących nam praw człowieka oraz ich promocja w środowisku publicznym.

Podążając w kierunku wizji i pierwszego celu statutowego Stowarzyszenia – dążenia do sprawiedliwego świata, gdzie respektowane są godność człowieka i różnorodność kulturowa – ELSA Poland stworzyła Program Praw Człowieka jako jedną ze swoich aspektów działalności. Skupia się on na prawie do równego traktowania oraz wszelakich kwestiach antydyskryminacyjnych.

Realizacji założeń Programu służą liczne spotkania i warsztaty odbywające się w Grupach Lokalnych ELSA Poland oraz inicjatywy ogólnopolskie takie jak kampania społeczna #spojrzwlustro, filmy edukacyjne i konferencja podsumowująca Right2B Forum. Program Praw Człowieka jest wieloletnią i ogólnokrajową inicjatywą oddziałującą na ogół społeczeństwa, dzięki której podkreślamy swoją działalność na rzecz wolności i praw każdego człowieka.
Image

Sponsor Strategiczny

Partner Główny

Partner Główny

Sponsor Strategiczny

Sponsor Strategiczny

Sponsor Strategiczny

Sponsor Strategiczny

Sponsor Strategiczny

Sponsor Strategiczny

Sponsor Strategiczny

Sponsor Strategiczny

Sponsor Strategiczny

Partner

Partner

Sponsor Strategiczny

Sponsor Strategiczny

Sponsor Strategiczny

Sponsor Strategiczny

Sponsor Strategiczny

Sponsor Strategiczny

Sponsor Strategiczny

Sponsor Strategiczny

Sponsor Strategiczny

Sponsor Strategiczny

Sponsor Strategiczny

Sponsor Strategiczny

Sponsor Strategiczny

Sponsor Wspierający

Sponsor Wspierający

Sponsor Strategiczny

Partner Naukowy

Partner Naukowy

Partner Naukowy

Partner Naukowy

Partner Naukowy

Partner Naukowy

Partner Naukowy

Partner Naukowy

Partner Naukowy

Partner Naukowy

Partner Naukowy

Partner Naukowy

Partner Naukowy

Partner Naukowy

Partner Naukowy

Partner Pro Bono

Partner Pro Bono

Partner Pro Bono

Sponsor Wspierający

Sponsor Wspierający

Partner Edukacyjny

Partner Pro Bono

Partner Pro Bono

Patron Programu Praw Człowieka

Partner Medialny
Slider
© 2024 Europejskie Stowarzyszenie Studentów Prawa ELSA Poland. Wszystkie prawa zastrzeżone

Szukaj

Strona korzysta z plików cookies

Na naszej stronie wykorzystujemy tzw. pliki cookies. Dzięki nim możemy świadczyć Państwu usługi oraz dostarczać treści na najwyższym poziomie.