was successfully added to your cart.

INDEXPrawo

Wydatki na CSR dają prawo do odliczenia VAT

By 15 maja, 2018 No Comments

„Wydaje się, że kwestia tego, czy możliwe jest odliczenie VAT z tytułu poniesienia wydatków przez przedsiębiorstwo w celach budowania pozytywnego wizerunku nie powinna budzić wątpliwości. Dbanie o wizerunek przez działania na rzecz społeczności lokalnej, kreujące pozytywny sposób odbioru przez konsumentów, powinno być uznane za związane z ogółem działalności opodatkowanej. Często jednak inne zdanie prezentowane jest w wyrokach sądowych dotyczących odliczenia VAT od wydatków w zakresie realizacji strategii CSR (Corporate Social Responsibility). Na uwagę zasługuje najnowszy wyrok dotyczący tej problematyki – wyrok WSA w Warszawie z 25 kwietnia 2018 r., sygn. III SA/Wa 2348/17 – potwierdzający prawo podatnika do odliczenia VAT w związku z wydatkami na realizację projektów CSR i prezentujący w tym zakresie interesujące stanowisko.

Orzecznictwo dotychczas jest w tym zakresie rozbieżne. Przykładowo można wskazać na wyrok NSA z 23 marca 2017 r., sygn. I FSK 1458/15, w którym sąd uznał, że w związku budową placów zabaw dla dzieci przez przedsiębiorstwo energetyczne, temu podatnikowi nie przysługuje prawo do odliczenia, choć na elementach wyposażenia takich placów znajdzie się logo fundatora. Z kolei w wyroku z 13 listopada 2013 r., sygn. I FSK 1606/12, NSA uznał, że wydatki na organizację konkursu plastycznego dla dzieci dają prawo do odliczenia VAT i należy je traktować analogicznie jak inne wydatki na cele marketingowe. (…)”

→ Czytaj dalej

Autor: Marek Przybylski

Źródło: www.vatblog.mddp.pl