INDEXPrawo

Wydatki na CSR dają prawo do odliczenia VAT

By 15 maja, 2018 No Comments

„Wydaje się, że kwestia tego, czy możliwe jest odliczenie VAT z tytułu poniesienia wydatków przez przedsiębiorstwo w celach budowania pozytywnego wizerunku nie powinna budzić wątpliwości. Dbanie o wizerunek przez działania na rzecz społeczności lokalnej, kreujące pozytywny sposób odbioru przez konsumentów, powinno być uznane za związane z ogółem działalności opodatkowanej. Często jednak inne zdanie prezentowane jest w wyrokach sądowych dotyczących odliczenia VAT od wydatków w zakresie realizacji strategii CSR (Corporate Social Responsibility). Na uwagę zasługuje najnowszy wyrok dotyczący tej problematyki – wyrok WSA w Warszawie z 25 kwietnia 2018 r., sygn. III SA/Wa 2348/17 – potwierdzający prawo podatnika do odliczenia VAT w związku z wydatkami na realizację projektów CSR i prezentujący w tym zakresie interesujące stanowisko.

Orzecznictwo dotychczas jest w tym zakresie rozbieżne. Przykładowo można wskazać na wyrok NSA z 23 marca 2017 r., sygn. I FSK 1458/15, w którym sąd uznał, że w związku budową placów zabaw dla dzieci przez przedsiębiorstwo energetyczne, temu podatnikowi nie przysługuje prawo do odliczenia, choć na elementach wyposażenia takich placów znajdzie się logo fundatora. Z kolei w wyroku z 13 listopada 2013 r., sygn. I FSK 1606/12, NSA uznał, że wydatki na organizację konkursu plastycznego dla dzieci dają prawo do odliczenia VAT i należy je traktować analogicznie jak inne wydatki na cele marketingowe. (…)”

→ Czytaj dalej

Autor: Marek Przybylski

Źródło: www.vatblog.mddp.pl