Imię i nazwisko (wymagane):

Uczelnia (wymagane):

Rok studiów (wymagane):

Adres e-mail (wymagane):

Telefon (wymagane):

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Europejskie Stowarzyszenie Studentów Prawa ELSA Poland, podanych w niniejszym formularzu, do celów niezbędnych przy realizacji procesu organizacji i uczestnictwa w konkursie Itelect (zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. 2016 r. poz. 922).

Na podstawie art. 32 ustawy o Ochronie Danych Osobowych mają Państwo prawo do dostępu do treści danych osobowych, do ich poprawienia, prawo uzyskania informacji o celu, zakresie i sposobie przetwarzania danych osobowych, jak również sprzeciwu dotyczącego dalszego przetwarzania danych osobowych. Zgoda wyrażona jest dobrowolnie.

Oświadczam, że powyżej przeze mnie wskazane dane są aktualne i zgodne z prawdą.

Jednocześnie oświadczam, iż zapoznałem(am) się i akceptuję wszystkie warunki
przewidziane w regulaminie Konkursu ITELECT edycja 2018.