Zapisy

Zapisy na Ogólnopolskie Szkolenia Jesienne w Rzeszowie

By Wrzesień 8, 2019 No Comments

Zapisy na Ogólnopolskie Szkolenia jesienne w Rzeszowie (10-13 października 2019 r.)

Imię i nazwisko (wymagane)

Grupa Lokalna (wymagane)

Status członkostwa (wymagane)

Warsztat (wymagane)

Preferencje żywieniowe
mięsnewegetariańskie

Alergie pokarmowe

Preferencje zakwaterowania

TAKNIE Kupuję również koszulkę - cena 25zł
SMLXLXXL

TAKNIE Kupuję również worek/plecak - 20zł

Pakiet (koszulka + worek) = 40zł

Zgadzam się na pokrycie kosztów uczestnictwa w Ogólnopolskich Szkoleniach Jesiennych, które odbędą się w Rzeszowie w dniach 10-13 października 2019 r., w wysokości 140 zł.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych w niniejszym formularzu przez Europejskie Stowarzyszenie Studentów Prawa ELSA Poland w celu uczestnictwa w Ogólnopolskich Szkoleniach Jesiennych w Rzeszowie (zwanych dalej OSJ odbywających się w dniach 10-13 października 2019 roku w Rzeszowie.
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Europejskie Stowarzyszenie Studentów Prawa ELSA Poland z siedzibą w Warszawie, ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa, zwane dalej ELSA Poland.
2. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest. art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych "RODO") tj. zgoda osoby, której dane dotyczą.
3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz konieczne w celu uczestnictwa w OSJ. Dane osobowe przetwarzane będą przez okres niezbędny do organizacji OSJ, jednak nie dłużej niż do czasu przeprowadzenia ich ewaluacji.
4. Dane osobowe mogą być ujawniane przez ELSA Poland podmiotom zewnętrznym dostarczającym i wspierającym systemy informatyczne ELSA Poland oraz podmiotom świadczącym usługi związane z organizacją OSJ - na mocy stosownych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych oraz przy zapewnieniu stosowania przez ww. podmioty adekwatnych środków technicznych i organizacyjnych zapewniających ochronę danych.
5. Każdej osobie, której dane są przetwarzane, w zakresie wynikającym z przepisów prawa, przysługuje prawo dostępu do swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Ponadto każdej osobie, której dane są przetwarzane, w takim samym zakresie, przysługuje prawo odwołania zgody w każdym czasie, poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres iod@elsa.org.pl lub pocztą tradycyjną na adres ul. Konduktorska 4 m. 19; 00-775 Warszawa. Odwołanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
6. W przypadku wątpliwości związanych z przetwarzaniem danych osobowych każda osoba może zwrócić się do Administratora z prośbą o udzielenie informacji.
7. Niezależnie od powyższego, każdemu przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.