Index

Magazyn Studencki

Studenci dla społecznej odpowiedzialności

Europejskie Stowarzyszenie Studentów Prawa ELSA Poland działa w Polsce już od 37 lat, a przez ten czas jako jego członkowie skupialiśmy się na różnych aspektach naszej działalności. Wspieraliśmy rozwój edukacji prawnej, podkreślaliśmy, że jesteśmy organizacją studencką, pokazywaliśmy nasze przywiązanie do wielokulturowości poprzez działanie na szczeblu europejskim… Teraz nadszedł czas, by sięgnąć do istoty ELSA Poland jako stowarzyszenia – wrażliwej społecznie organizacji pozarządowej, która stara się wyjść naprzeciw problemom i oczekiwaniom społeczeństwa.

Obserwując nasze środowisko, zauważyliśmy, że tematyka społecznej odpowiedzialności biznesu jest dla wielu osób mglista, daleka. Społeczeństwo nie wie, na czym polega owa odpowiedzialność i czego właściwie może oczekiwać, a czasem wręcz się domagać, od przedsiębiorców. Jednocześnie, mimo uchwalonych przez ONZ Celów Zrównoważonego Rozwoju 2015–2030, świadomość na temat długofalowych konsekwencji naszych działań pozostaje dramatycznie niska. W związku z powyższym postanowiliśmy zorganizować wydarzenie, które z jednej strony podniesie wiedzę o społecznej odpowiedzialności, a z drugiej umożliwi zbliżenie do siebie środowisk, które dzięki ścisłej współpracy będą mogły efektywnie działać na rzecz zrównoważonego rozwoju. Tak powstał pomysł Kongresu „Prawo dla odpowiedzialności”.

Kongres „Prawo dla odpowiedzialności” to wydarzenie, które odbędzie się 20–21 czerwca 2018 roku w Warszawie. Pierwszego dnia w centrum naszych rozważań znajdą się pracownicy – porozmawiamy o nierówności i dyskryminacji w miejscu pracy, a także ogólnych warunkach zatrudnienia, w tym o przestrzeganiu przepisów BHP, elastycznych godzinach pracy, pracy zdalnej czy godnym wynagrodzeniu (również w kontekście praktykantów, lekarzy rezydentów czy aplikantów). Wieczorem spotkamy się na bankiecie networkingowym, podczas którego zostaną przedstawione wyniki Badania „Studenci prawa w Polsce” organizowanego przez ELSA Poland od 15 lat. Drugi dzień Kongresu będzie się składał z trzech równoległych bloków paneli dyskusyjnych, dotyczących między innymi kwestii międzynarodowych standardów odpowiedzialności społecznej i środowiskowej, ochrony środowiska, działalności na rzecz społeczności lokalnych, dostosowywania stron internetowych do różnego rodzaju odbiorców czy odpowiedzialności branży ochrony zdrowia.

Co więcej, aby dotrzeć do jak największego grona odbiorców, Kongres poprzedza kampania społeczna „Mam prawo do odpowiedzialności”, mająca na celu uświadomienie społeczeństwu, że możemy i powinniśmy wymagać działalności odpowiedzialnej – od biznesu, od administracji publicznej, od organizacji pozarządowych i od siebie nawzajem. Kampania jest przeprowadzana za pomocą środków online, takich jak media społecznościowe, oraz offline, m.in. poprzez organizację happeningów, i może ją wesprzeć każdy zainteresowany.

Organizacja Kongresu „Prawo dla odpowiedzialności” to wielkie wyzwanie dla naszego Stowarzyszenia, ponieważ jest on pierwszym wydarzeniem o takiej tematyce w naszej sieci. Wierzymy jednak, że nastał czas, aby zrobić krok do przodu i podjąć tę kwestię – szczególnie, że dzięki specyfice naszej działalności i obecności oddziałów ELSA Poland w 17 miastach jesteśmy w stanie zgromadzić na Kongresie przedstawicieli środowisk studentów, organizacji pozarządowych, instytucji, biznesu i społeczności lokalnych.

Serdecznie zapraszamy do wsparcia naszej inicjatywy oraz udziału w Kongresie!

Więcej informacji na temat Kongresu oraz towarzyszącej mu kampanii społecznej na: www.kongres.elsa.org.pl. Możecie też nas wesprzeć, dołączając do zbiórki crowdfundingowej.

Artykuł pochodzi z Magazynu Studenckiego “Index” 2018.

Wersji drukowanej szukajcie na swoich wydziałach!

Sponsor Strategiczny

Partner Główny

Partner Główny

Sponsor Strategiczny

Sponsor Strategiczny

Sponsor Strategiczny

Sponsor Strategiczny

Sponsor Strategiczny

Sponsor Strategiczny

Sponsor Strategiczny

Sponsor Strategiczny

Sponsor Strategiczny

Partner

Partner

Sponsor Strategiczny

Sponsor Strategiczny

Sponsor Strategiczny

Sponsor Strategiczny

Sponsor Strategiczny

Sponsor Strategiczny

Sponsor Strategiczny

Sponsor Strategiczny

Sponsor Strategiczny

Sponsor Strategiczny

Sponsor Strategiczny

Sponsor Strategiczny

Sponsor Strategiczny

Sponsor Wspierający

Sponsor Wspierający

Sponsor Strategiczny

Partner Naukowy

Partner Naukowy

Partner Naukowy

Partner Naukowy

Partner Naukowy

Partner Naukowy

Partner Naukowy

Partner Naukowy

Partner Naukowy

Partner Naukowy

Partner Naukowy

Partner Naukowy

Partner Naukowy

Partner Naukowy

Partner Naukowy

Partner Pro Bono

Partner Pro Bono

Partner Pro Bono

Sponsor Wspierający

Sponsor Wspierający

Partner Edukacyjny

Partner Pro Bono

Partner Pro Bono

Patron Programu Praw Człowieka

Slider
© 2023 Europejskie Stowarzyszenie Studentów Prawa ELSA Poland. Wszystkie prawa zastrzeżone

Szukaj

Strona korzysta z plików cookies

Na naszej stronie wykorzystujemy tzw. pliki cookies. Dzięki nim możemy świadczyć Państwu usługi oraz dostarczać treści na najwyższym poziomie.