CMS jest międzynarodową kancelarią prawniczą świadczącą kompleksowe usługi doradztwa prawnego i podatkowego na rzecz przedsiębiorstw, instytucji finansowych
oraz organów administracji. Jako jedna z największych firm prawniczych zatrudniamy ponad 4800 prawników w ponad 70 biurach na całym świecie. Jedna z największych i najbardziej doświadczonych kancelarii w Polsce – działa na polskim rynku od ponad 25 lat. W biurach CMS w Warszawie i Poznaniu pracuje ponad 170 prawników,
którzy doradzają klientom działającym we wszystkich sektorach gospodarki.
Baker McKenzie jest jedną z najczęściej rekomendowanych kancelarii w Polsce i na świecie. Zajmuje wysoką pozycję w prestiżowych rankingach, m.in. Financial Times, Chambers Global, Chambers Europe i Legal 500. Od jedenastu lat Baker McKenzie uznawana jest za najsilniejszą na świecie markę prawniczą według rankingu Acritas' Global Elite Law Firm Brand Index. Warszawskie biuro Baker McKenzie powstało w 1992 r. i obecnie zatrudnia ponad 100 prawników i doradców podatkowych, co czyni nas jedną z największych kancelarii prawnych w Polsce. W 2016 roku rozpoczęliśmy również działalność operacyjną w Łodzi. Zakres naszych usług obejmuje kompleksowe doradztwo prawne i podatkowe obejmujące niemal wszystkie dziedziny prawa gospodarczego. Zdobyliśmy unikalne doświadczenie w realizacji wielu ważnych, często pionierskich projektów i transakcji.


Deloitte to marka skupiająca dziesiątki tysięcy profesjonalistów w niezależnych firmach na całym świecie, współpracujących przy świadczeniu wybranym klientom usług audytorskich, doradztwa gospodarczego, doradztwa finansowego, zarządzania ryzykiem i doradztwa podatkowego. Firmy te są członkami Deloitte Touche Tohmatsu Limited, prywatnej spółki prawa brytyjskiego z odpowiedzialnością ograniczoną do wysokości gwarancji (DTTL). Każda firma członkowska świadczy usługi w określonym obszarze geograficznym i podlega prawu oraz standardom regulującym działalność profesjonalną kraju prowadzenia działalności.


Dentons to międzynarodowa firma prawnicza, w której globalny zasięg łączy się z poszanowaniem lokalnych uwarunkowań i kultur prawniczych. Jesteśmy policentryczni – nasza firma nie ma jednej centrali ani dominującej kultury narodowej. Oferujemy naszym klientom dostęp do utalentowanych prawników z różnych środowisk i krajów, dysponujących dogłębną wiedzą oraz wieloletnim doświadczeniem biznesowym. Globalny charakter Dentons daje różnorodne opcje rozwoju kariery zawodowej. Oferujemy możliwość pracy z krajowymi i międzynarodowymi firmami nad złożonymi zagadnieniami prawniczymi. Zapewniamy dostęp do nowoczesnych form rozwoju zawodowego. Umożliwiamy kontakt z pracownikami ze wszystkich zakątków świata, którzy służą wsparciem na Twojej drodze do sukcesu. Praca w Dentons otwiera szerokie spektrum możliwości rozwoju zawodowego. Twoja kariera w kancelarii jutra… już dziś!


DLA Piper jest globalną kancelarią prawną z biurami w ponad 30 krajach na obszarze obu Ameryk, w regionie Azji i Pacyfiku, w Europie oraz na Bliskim Wschodzie, dzięki czemu przedsiębiorcy mogą korzystać z naszych usług prawnych na całym świecie. Kancelaria DLA Piper w Polsce świadczy najwyższej jakości usługi doradztwa prawnego i podatkowego dla międzynarodowych korporacji, instytucji finansowych oraz przedsiębiorstw krajowych prowadzących działalność we wszystkich sektorach gospodarki.


EY - Jesteśmy globalną firmą doradczą - pomagamy przedsiębiorcom, organizacjom i społecznościom najlepiej wykorzystać swój potencjał. Realizujemy projekty w zakresie: Audytu, Doradztwa Podatkowego, Strategii i Transakcji oraz Consultingu (Biznesowego i IT). Zatrudniamy ponad 300 000 wyjątkowych ludzi w ponad 150 krajach na świecie. W Polsce jest nas ponad 3000, pracujemy w: Warszawie, Gdańsku. Katowicach, Krakowie, Łodzi, Poznaniu i Wrocławiu. Codziennie tworzymy razem niesamowite rzeczy. Mamy ludzi, ścieżkę rozwoju i szkolenia, dzięki którym również Ty poradzisz sobie z najbardziej prestiżowymi projektami.


KPMG to międzynarodowa sieć firm audytorsko-doradczych. Blisko 30 lat świadczymy w Polsce usługi z zakresu audytu, doradztwa podatkowego oraz szeroko pojętego doradztwa biznesowego dla polskich i międzynarodowych firm oraz instytucji ze wszystkich sektorów gospodarki. Kompleksowe usługi prawne świadczy stowarzyszona z KPMG kancelaria prawnicza D.Dobkowski.Naszą przewagą jest wiedza ponad 189 000 pracowników w 152 krajach. W Polsce jest nad ponad 1800 osób, które pracując w biurach w: Warszawie, Krakowie, Poznaniu, Katowicach, Gdańsku, Łodzi i we Wrocławiu. Nasz dział doradztwa podatkowego liczy ponad 500 ekspertów, którzy doradzają w rozwoju biznesu, zajmują się tworzeniem i wdrażaniem zaawansowanych systemów wspierających procesy rozliczeń podatkowych, pomagają w kompleksowej ocenie skutków podatkowych, doradzają w zakresie fuzji i przejęć, podatków międzynarodowych, cen transferowych czy postępowań podatkowych i sądowych.


W Polsce Linklaters jest jedną z największych międzynarodowych kancelarii prawnych. Obecnie kancelaria zatrudnia ponad 70 prawników, z których większość to polscy radcowie prawni i adwokaci. Ponadto warszawskie biuro Linklaters dysponuje jednym z największych i najbardziej doświadczonych zespołów międzynarodowych prawników
w Polsce, zatrudniając osoby posiadające angielskie, amerykańskie i szwedzkie uprawnienia do wykonywania zawodu.


MDDP jest jedną z wiodących polskich firm doradczych świadczącą kompleksowe usługi w zakresie podatków, prawa, business consultingu, finansów, outsourcingu księgowości i naliczania wynagrodzeń, audytu oraz profesjonalnych szkoleń i konferencji. Zatrudniamy ponad 220 osób w biurach w Warszawie i Katowicach.
Wśród naszych Klientów są czołowe koncerny międzynarodowe oraz największe polskie spółki ze wszystkich sektorów gospodarki.


PWC – jako wiodąca globalna organizacja świadczymy profesjonalne usługi doradcze. Naszym celem jest budowanie społecznego zaufania i odpowiadanie na kluczowe wyzwania współczesnego świata. Korzystając z wiedzy i kwalifikacji ponad 233 tysięcy pracowników w 157 krajach, dostarczamy naszym klientom najwyższą jakość w zakresie audytu, doradztwa biznesowego oraz doradztwa podatkowego i prawnego.


Rymarz Zdort Maruta jest zaliczana do grona najlepszych kancelarii prawnych w Polsce. Stanowi połączenie transakcyjnej kancelarii Rymarz Zdort, będącej również bezpośrednią kontynuacją warszawskiego biura międzynarodowej kancelarii Weil, Gotshal & Manges oraz kancelarii Maruta Wachta, będącej liderem transformacji technologicznej, skoncentrowanej na cyfrowym biznesie oraz innowacjach. Ponad 150 osobowy zespół prawników i doradców znany jest z udziału w największych i najbardziej przełomowych transakcjach. Od wielu lat klienci i konkurenci rekomendują nasze kompetencje, najwyższe standardy usług oraz odważne i pionierskie rozwiązania problemów prawnych.

 

Prestiżowe rankingi potwierdzają, że jesteśmy niekwestionowanym liderem w zakresie prawa korporacyjnego, fuzji i przejęć, private equity, rynków kapitałowych, prawa nowych technologii, własności intelektualnej, ochrony danych osobowych, praktyki regulacyjnej, prawa ochrony środowiska i ESG, restrukturyzacji i upadłości, cyberbezpieczeństwa oraz zamówień publicznych.  Doskonałą opinią cieszą się także inne nasze zespoły, w tym praktyki energetyki i zasobów naturalnych, prawa ochrony konkurencji, rozwiązywania sporów, prawa karnego gospodarczego, bankowości i finansów, nieruchomości, podatkowa, infrastrukturalna oraz prawa pracy.

 

Od lat zdobywamy wyróżnienia przyznawane najlepszym kancelariom w Polsce przez Chambers and Partners, The Legal 500 oraz IFLR1000, a nasi prawnicy i doradcy są uznawani za wiodących specjalistów.

Kancelaria DZP została założona w 1993 roku. Prowadzi 9 praktyk i 40 specjalizacji w biurach w Warszawie, Poznaniu i Wrocławiu. Wyróżnia się głębokim zrozumieniem potrzeb prawnych i biznesowych klientów, a także posiadaniem wieloletniego doświadczenia i eksperckiej wiedzy. Jej działalność w obszarze prawa nie ogranicza się jedynie do biur. Z myślą o szerszym gronie odbiorców podejmuje różnorodne inicjatywy edukacyjne, takie jak organizacja konferencji, prowadzenie warsztatów, tworzenie publikacji specjalistycznych i blogów tematycznych. Dodatkowo kancelaria jest współautorem programów studiów podyplomowych i MBA na renomowanych polskich uczelniach. 
Firma uważa, że aktywność na rynku wiąże się nie tylko z prowadzeniem działalności biznesowej, ale również z zaangażowaniem na rzecz organizacji pozarządowych, prospołecznych oraz lokalnych społeczności. Z tego powodu od wielu lat prowadzi sprawy pro bono, wspiera wybrane organizacje i podejmuje różnorodne działania charytatywne. 
Kancelaria nieprzerwanie zajmuje czołowe miejsca w rankingach kancelarii prawniczych takich jak „Rzeczpospolita” i „Dziennik Gazeta Prawna”. Ponadto, otrzymała wyróżnienia i rekomendacje w międzynarodowych rankingach specjalistycznych, takich jak Chambers & Partners, Legal500, International Financial Law Review (IFLR1000), International Tax Review (ITR) i World Trademark Review (WTR1000).

Naczelna Rada Adwokacka zajmuje się reprezentowaniem Adwokatury, nadzorem nad działalnością okręgowych rad adwokackich oraz nadzorem nad kształceniem aplikantów
i rozpoznawaniem odwołań od uchwał okręgowych rad adwokackich. Do jej kompetencji należy również udzielanie opinii o projektach aktów prawodawczych oraz przedstawianie wniosków i postulatów w zakresie tworzenia i stosowania prawa, ustalanie zasad wykonywania zawodu, odbywania aplikacji adwokackiej, zasad funkcjonowania rad adwokackich czy współpraca z adwokaturą zagraniczną.

Krajowa Izba Radców Prawnych to samorząd zawodowy, który tworzą wszyscy radcowie i aplikanci radcowscy. Jako samorząd reprezentuje swoich członków, zapewniania im warunki umożliwione uzyskiwanie uprawnień zawodowych i wykonywanie zawodu oraz sprawuje pieczę nad jego wykonywaniem. Jednocześnie w interesie publicznym oraz we współdziałaniu z administracją rządową i samorządową, innymi samorządami, organizacjami pozarządowymi, obywatelami i swoimi członkami - angażuje się w działania i inicjatywy mające na celu zapewnienie praworządności i ochrony praw człowieka, wzmocnienie samorządności w różnych jej wymiarach, bierze udział w kształtowaniu i stosowaniu prawa, buduje i promuje wizerunek samorządu i zawodu. Organizuje również zapewnienie pomocy prawnej dla osób jej potrzebujących, ale znajdujących się w trudnej sytuacji lub niemających środków na pokrycie jej kosztów.

Krajowa Izba Doradców Podatkowych jest samorządem zawodowym polskich doradców podatkowych. Izba została powołana 1 stycznia 1997 r. na mocy ustawy o doradztwie podatkowym. Należy do niej blisko 9000 doradców podatkowych z całej Polski. Członkami Izby są doradcy podatkowi, którzy zdali państwowy egzamin pisemny oraz ustny, odbyli praktyki zawodowe, a także złożyli wniosek o wpis na listę.Warunkiem koniecznym do wpisu na listę doradców podatkowych jest posiadanie wyższego wykształcenia oraz pełnej zdolności do czynności prawnych.

Do zakresu działania Krajowej Rady Komorniczej należy m.in. wyrażanie opinii w sprawach dotyczących przepisów, organizacji i funkcjonowania komornika, zmian przepisów dotyczących egzekucji oraz zasad etyki zawodowej. Krajowa Rada Komornicza sprawuje nadzór nad komornikami niezależnie od nadzoru sprawowanego przez Ministra Sprawiedliwości i prezesów sądów. Wyznacza komorników-wizytatorów spośród komorników, którzy są obowiązani dokonywać wizytacji w kancelariach danego okręgu.

Prokuratoria Generalna Rzeczypospolitej Polskiej - instytucjonalny pełnomocnik Skarbu Państwa przed Sądem Najwyższym i sądami powszechnymi, Rzeczypospolitej Polskiej przed sądami, trybunałami i innymi organami w stosunkach międzynarodowych oraz państwowych osób prawnych na wszystkich etapach stosowania prawa.
200 lat tradycji w ochronie dobra publicznego.

Więcej…

Prokuratoria Generalna Rzeczypospolitej Polskiej, to jedyna tego typu profesjonalna, unikatowa „kancelaria prawna” reprezentująca Skarb Państwa i państwowe osoby prawne, która zapewnia najwyższą jakość wykonywanej obsługi prawnej. Prokuratoria zajmuje się prowadzeniem najważniejszych spraw cywilnych, w tym gospodarczych z udziałem Skarbu Państwa oraz doradztwem prawnym na rzecz podmiotów publicznych. Do jej głównych zadań należy prowadzenie spraw cywilnych dla Skarbu Państwa i państwowych osób prawnych, sporządzanie opinii prawnych dla tych podmiotów, reprezentowanie Rzeczypospolitej Polskiej w sprawach międzynarodowych, udział w negocjacjach i mediacjach prowadzonych przez podmioty publiczne oraz wyrażanie stanowisk prawnych
w najważniejszych sprawach przed Sądem Najwyższym, Naczelnym Sądem Administracyjnym i Trybunałem Konstytucyjnym. Przy Prokuratorii Generalnej działa niezależny Sąd Polubowny,
właściwy w sprawach sporów z udziałem Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego, państwowych osób prawnych i spółek kapitałowych z udziałem tych podmiotów.


Kancelaria Doktór Jerszyński Pietras Adwokaci i Radcowie Prawni Sp. p. została założona przez adwokata Łukasza Doktóra, radcę prawnego Jarosława Jerszyńskiego
oraz adwokata Gracjana Pietrasa. Kancelaria koncentruje swoją działalność w dziedzinie doradztwa prawnego związanego z szeroko rozumianym prawem gospodarczym, obejmującym zarówno kompleksowe przeprowadzanie konkretnych transakcji jak i prowadzenie spraw związanych z bieżącym funkcjonowaniem przedsiębiorców.

Kancelaria reprezentuje także klientów w postępowaniach sądowych, arbitrażowych oraz administracyjnych związanych z działalnością gospodarczą.


C.H. Beck to jedno z najstarszych niemieckich wydawnictw, które specjalizuje się w wydawaniu publikacji prawniczych, podatkowych, ekonomicznych i obcojęzycznych.
Zostało założone już w 1763 r., a w Polsce istnieje od 1993 r. W ofercie wydawnictwa można odnaleźć m.in. ustawy, komentarze do ustaw, kodeksy, orzecznictwo i monografie pisane przez wybitne autorytety.


Polskie Towarzystwo Prawa Antydyskryminacyjnego jest Patronem Programu Praw Człowieka ELSA Poland od 2018 roku. PTPA to organizacja pozarządowa, która działa od 2007 roku oraz zrzesza wyłącznie prawników i prawniczki działając na rzecz przeciwdziałania dyskryminacji i wykluczeniu. Organizacja jest aktywna na wielu polach,
m.in.: poradnictwa prawnego, litygacji strategicznej i edukacji. Prowadząc program "Pro bono dla równości" bezpłatnie wspiera osoby doświadczające dyskryminacji w całym kraju. Wiele ze spraw ma charakter precedensowy. Wiecej informacji o organizacji tutaj: www.ptpa.org.pl.

Chcesz nawiązać z nami kontakt lub współpracę? Nic prostszego! Wypełnij poniższy formularz.
Wypełnij proszę wszystkie wymagane pola.
Wypełnij proszę wszystkie wymagane pola.
Wypełnij proszę wszystkie wymagane pola.
Wypełnij proszę wszystkie wymagane pola.

Lex Eventum jest kalendarzem wydarzeń prawniczych, który systematyzuje informacje o zbliżających się eventach związanych z dziedziną prawa.

© 2024 Europejskie Stowarzyszenie Studentów Prawa ELSA Poland. Wszystkie prawa zastrzeżone

Szukaj

Strona korzysta z plików cookies

Na naszej stronie wykorzystujemy tzw. pliki cookies. Dzięki nim możemy świadczyć Państwu usługi oraz dostarczać treści na najwyższym poziomie.