Aktualności

Międzynarodowa VIII Konferencja Prawa Lotniczego i Kosmicznego oraz Technologii nt. „Międzynarodowe Prawo Lotnicze i Kosmiczne – wyzwania i zagrożenia”

Image

Międzynarodowa VIII Konferencja Prawa Lotniczego i Kosmicznego oraz Technologii nt. „Międzynarodowe Prawo Lotnicze i Kosmiczne – wyzwania i zagrożenia” współorganizowana przez Europejskie Stowarzyszenie Studentów Prawa ELSA Rzeszów oraz Zakład Prawa Międzynarodowego i Prawa Europejskiego Instytutu Nauk Prawnych Uniwersytetu Rzeszowskiego, odbędzie się w dniach 21 – 22 kwietnia 2022 roku w auli Uniwersyteckiego Centrum Innowacji i Transferu Wiedzy Techniczno-Przyrodniczej, bud. A0, ul. Stanisława Pigonia 1.

 

Partnerami strategicznymi Konferencji są Instytut Wspierania Nowych Technologii w Toruniu, którego misją jest wspieranie postępu technologicznego, rozwój i wdrażanie usług prospołecznych opartych na nowych technologiach oraz promocja polskich przedsięwzięć naukowo-biznesowych oraz Podkarpackie Centrum Innowacji (PCI), które powstało z inicjatywy Województwa Podkarpackiego, Komisji Europejskiej, a także Ministerstwa Rozwoju. Jego zadaniem jest wspieranie potencjału rozwojowego województwa, a tym samym działanie w ramach Biura Transferu Technologii.

 

Celem Konferencji jest zaprezentowanie aktualnie prowadzonych w środowisku naukowym badań i ich wyników w dziedzinie prawa lotniczego i kosmicznego oraz wymiana poglądów z praktykami, specjalistami branży lotniczej i kosmicznej. Z uwagi na udział w wydarzeniu, zarówno prawników, jak i praktyków, celem Konferencji jest również rozwijanie integracji i współpracy tych środowisk, zarówno polskich, jak i zagranicznych.

 

W ramach tegorocznej edycji Konferencji pragniemy skoncentrować się na aktualnych zagadnieniach, które odgrywają coraz większą rolę we współczesnym międzynarodowym prawie lotniczym i kosmicznym. Ponieważ główny temat i cele Konferencji zostały określone szeroko proponujemy podział na następujące, bardziej szczegółowe obszary tematyczne:

 

  1. Bezpieczeństwo transportu lotniczego;
  2. Operacyjne funkcjonowanie bezzałogowych systemów – wybrane problemy prawno-techniczne;
  3. Lotnictwo cywilne w dobie pandemii;
  4. Wyzwania dla prawa kosmicznego.

Sponsor Strategiczny

Partner Główny

Partner Główny

Sponsor Strategiczny

Sponsor Strategiczny

Sponsor Strategiczny

Sponsor Strategiczny

Sponsor Strategiczny

Sponsor Strategiczny

Sponsor Strategiczny

Sponsor Strategiczny

Sponsor Strategiczny

Partner

Partner

Sponsor Strategiczny

Sponsor Strategiczny

Sponsor Strategiczny

Sponsor Strategiczny

Sponsor Strategiczny

Sponsor Strategiczny

Sponsor Strategiczny

Sponsor Strategiczny

Sponsor Strategiczny

Sponsor Strategiczny

Sponsor Strategiczny

Sponsor Strategiczny

Sponsor Strategiczny

Sponsor Wspierający

Sponsor Wspierający

Sponsor Strategiczny

Partner Naukowy

Partner Naukowy

Partner Naukowy

Partner Naukowy

Partner Naukowy

Partner Naukowy

Partner Naukowy

Partner Naukowy

Partner Naukowy

Partner Naukowy

Partner Naukowy

Partner Naukowy

Partner Naukowy

Partner Naukowy

Partner Naukowy

Partner Pro Bono

Partner Pro Bono

Partner Pro Bono

Sponsor Wspierający

Sponsor Wspierający

Partner Edukacyjny

Partner Pro Bono

Partner Pro Bono

Patron Programu Praw Człowieka

Partner Medialny
Slider
© 2024 Europejskie Stowarzyszenie Studentów Prawa ELSA Poland. Wszystkie prawa zastrzeżone

Szukaj

Strona korzysta z plików cookies

Na naszej stronie wykorzystujemy tzw. pliki cookies. Dzięki nim możemy świadczyć Państwu usługi oraz dostarczać treści na najwyższym poziomie.